3.ročník

25.10.2009 09:39

Česká próza 1. pol. 20. století

                           Česká próza 1.poloviny 20.stol.   Je velmi tématicky rozrůzněná. Pokračují předchozí umělecké tendence: realismus-Jirásek vydává závěrečné...
06.10.2009 17:40

Pražská německá literatura

Spisovatelé této skupiny patří do kontextu české i evropské literatury. Přinášeli do našeho prostředí svérázný způsob vidění hlavně díky židovskému elementu. Díky židovství a díky německé jazykové rodině se na počátku století ocitali v pražském prostředí v jisté izolaci. Mluví se o trojnásobném...
06.09.2009 21:08

Kritéria pro výběr maturitních zadání

Nižší úroveň: žák vybírá 20 literárních děl: světová a česká lit. do konce 19. st.         min. 4...
03.09.2009 17:58

Světová próza 1. pol. 20. st.

AMERICKÁ PRÓZA Silnou skupinu tvoří tzv. ztracená generace: básníci a prozaici, kteří začali tvořit ve 20. letech a byli ovlivněni zážitkem 1. v. války. Trpěli pocitem vykořenění Američanů v Evropě a neschopností zařadit se po válce do běžného života. Jejich knihy jsou plné skepse ,rozkladu hodnot,...
07.06.2009 09:53

Další proudy v poezii v 1.polovině 20.stol.

    Poezie 30. let – spirituální a katolický proud   Představitelé: Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Zahradníček   Jakub Deml: na pomezí prózy a poezie jsou Moji přátelé: oslovuje květiny, trávu, stromy, v rostlinách objevuje krásu a moudrost, obdivuje je,...
24.05.2009 10:26

Poetismus a surrealismus v české poezii

  Poetismus a surrealismus   Poetismus je jediný avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu. Vytvořili ho r. 1924 Karel Teige a Vítězslav Nezval. Byl inspirován hravostí dadaismu, byl životním pocitem, stylem, uměním bavit se,žít. Chtěl být uměním pro všech pět...
29.04.2009 20:30

Někteří autoři generace anarchistických buřičů

 Fráńa Šrámek - 1877-1952       Jeho dětství a mládí je spjato s Pískem, Sobotkou a posléze Prahou, kde začal studovat práva, než musel nastoupit na vojnu. Od r. 1903 se věnoval literatuře. Za antimilitaristickou báseň Píšou mi psaní a za účast na demonstracích byl...
22.04.2009 19:53

Petr Bezruč

PETR BEZRUČ Žil v letech 1867 - 1958. Vlastním jménem Vladimír Vašek. Pocházel z Opavy, narodil se v rodině vlastence a národního buditele Antonína Vaška, který mj. vystupoval proti pravosti RKZ. Bezruč vystudoval gymnázium a začal studia na Karlově univerzitě,obor klasická filologie. Studia...
29.03.2009 15:02

Německá a rakouská poezie

    Německá a rakouská moderní poezie 1.pol.20.století       V těchto dvou literaturách se silně projevil vliv expresionismu: expresionistické umění čerpalo náměty ze života městských lidí, později ze zákopů a lazaretů 1.sv.války, ze sociální poválečné reality....
29.03.2009 15:01

Francouzská poezie

                        Francouzská dadaistická a surrealistická poezie     Tristan Tzara 1896-1963  francouzsky píšící Rumun. Formuloval ve svých dadaistických manifestech...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode