Francouzská poezie

29.03.2009 15:01

 

 

                    Francouzská dadaistická a surrealistická poezie

 

 

Tristan Tzara 1896-1963  francouzsky píšící Rumun. Formuloval ve svých dadaistických manifestech množství definicí dada, velmi vtipných, často si protiřečících. Dadaisté odmítali řád a logiku, hlásali anarchii v životě a kultuře, absolurní svobodu. Umění mělo vycházet z bezprostřednosti a naivity, libovali si v nesmyslech a náhodě, vymýšleli naschvály a recese. Nerozum a náhodu stavěli proti rozumu, který dovedl svět k válce.

Tzara napsal více dadaist.Bb, všem je společná snaha dívat se na svět novýma očima.

Dvacet pět básní

Přibližný člověk

Jízdní řád srdce

 

Kolem roku 1922 byl dadaismus plynule vystřídán surrealismem.

Surrealismus chce spontánně a bez rozumové kontroly vypovědět o tom, co se děje v lidském podvědomí. Chce vynášet vše, co vzniká v jeho hlouby-představy a sny- a zaznamenávat je v podobě automatického textu.Psychický automatismus je uveden v činnost snem, halucinací nebo deliriem.Pomáhá surrealistům překonat cenzuru morálky a stát se skutečnou revoltou ducha . Chce osvobodit lidskou fantazii.

Zastáncem a teoretikem surr.byl Andre Breton 1896-1966: na počátku 20.let se účastnil hnutí dada, pak se věnoval surrealismu. Vydal několik manifestů surr.Roku 1939 emigroval do USA, po válce se vrátil do Francie, psal dějiny surrealismu, organizoval výstavy.

Magnetická pole-próza psaná metodou automatického textu.

Spojité nádoby, Šílená láska Bb

Nadja R

 

Guillaume Apollinaire 1880 – 1918

Básník, prozaik, dramatik. Nemanželský syn litevsko-polské šlechtičny, autor názvu surrealismus, propagátor kubismu. Dobrovolně se přihlásil na frontu, byl raněn, dvakrát operován.

Alkoholy – nejslavnější Bb, obsahuje báseň Pásmo, které podává autorovo osobité vidění světa: řetězení různých dojmů a objevů, prolínání různých citpvých poloh, prolínání minulosti a přítomnosti.Spontánní proud představ a obrazů je bez interpunkce, stírají se rozdíly mezi lyrikou a epikouTato všehochuť dává dohromady dynamický obraz skutečnosti.

Kaligramy – Bb napsaná za války na frontě, tvoří ji básně-obrazy, texty upravené do tvarů podle námětu básně: např hvězda, býk, Eiffelovka, ...

Apollinaira přeložil do češtiny poprvé K. Čapek, celé jeho dílo ovlivnilo českou poezii: Nezvala, Biebla,...

 

Paul Éluard 1895 – 1952

Jeden z nejpopulárnějších fr.básníků díky svému srozumitelnému jazyku a tématice lásky a poezie ve všedním životě. Představitel protifaš.odboje, krátce psal i angažovanou poezii, ale vrátil se ke svým hlavním tématům.

Veřejná růže

Bb, vrcholné dílo surrealismu. 19 básní psaných volným veršem a jedna báseň v próze s tématem lásky a hledání cesty z osamělosti.

Poezie a pravda  Bb z doby 2.sv.války se slavnou básní Svoboda .

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode