1.ročník

31.12.2009 14:04

Čelakovský - Ohlasy

Ohlas písní ruských: Ilja Muromec, Veliká panychida, Rusové na Dunaji 1829, Výslechy, Čurila Plenkovič, Ilja Volžanín Ohlas písní českých: Toman a lesní panna, Prokop Holý, Cikánova píšťalka, Dárek z lásky, Pomoc pro náramnou lásku, Český sedlák, Vrchní z Kozlova  
21.12.2009 07:58

Bible

  BIBLE : Starý zákon - stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa, babylonská věž, Sodoma a Gomora, Abraham, Mojžíš, rány egyptské, odchod z Egypta, desatero přikázání, Josef a jeho bratři            Nový zákon - narození...
30.11.2009 21:32

Národní obrození

  Národní obrození   80.léta 18.st.-40.léta 19.st.   časové ohraničení souvisí na počátku s vládou Josefa II.,jehož reformy-toleranční patent a zrušení nevolnictví- otevřely cestu svobodnějšímu společenskému rozvoji, na konci potom souvisí s emancipací českého národa...
08.11.2009 14:56

Německá klasická literatura

  Německá klasická literatura Literatura takto označovaná zúročila podněty osvícenství i hnutí SuD. Inspirovala se největšími antickými díly, jejich demokratičností a řádem, kladla si nejvyšší cíle – dojít k harmonické syntéze přírody a kultury, jedince a společnosti, vybroušenou formou...
05.11.2009 13:47

Preromantismus, sentimentalismus

     Již ve druhé třetině 18. století byly v evropské literatuře patrné tendence, které zdůrazňovaly nikoli rozum, nýbrž cit. Někteří autoři opouštějí neosobní přístup ke skutečnosti, v popředí jejich zájmu nejsou obecné vlastnosti a rysy, ale konkrétní jedinec a jeho citový...
01.11.2009 09:34

Anglické osvícenství

Daniel Defoe /vl. jm. Foe / 1660 - 1731 Věnoval se  podnikání, cestování,žurnalistice. Největší věhlas získal dobrodružnými příběhy: Robinson Crusoe, Kapitán Singleton, Moll Flandersová, Roxana aj. Robinson Crusoe / Život a neobyčejná dobrodružství námořníka Robinsona Crusoa z Yorku/...
13.09.2009 17:06

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský žil v letech 1592 - 1670. Narodil se zřejmě v Nivnici / dohady jsou i o vesnici Komňa a o Uherském Brodě/. Brzy osiřel a vyrůstal u příbuzných ve Strážnici. Byl nadaným žákem bratrských škol, odešel tedy na univerzitní studia do Německa. Vrátil se a působil jako učitel a kněz...
11.06.2009 19:35

Renesanční humanismus v českých zemích

Období vymezujeme od 70. let 15. stol. do 20. let 17. stol. Rozlišujeme tři fáze: raný humanismus: 70. léta 15. st. - 20. léta 16....
03.06.2009 21:37

William Shakespeare - hry

HAMLET Horacio upozorní Hamleta, že noční stráži na Elsinoru se zjevuje duch princova otce, zemřelého krále.Hamlet se od přízraku dozví, že otec byl zavražděl Klaudiem, svým bratrem,který také svedl královnu Gertrudu. Hamlet se chce pomstít,a tak se rozhodne předstírat šílenství. Odmítne lásku...
11.05.2009 18:50

Renesance a humanismus ve Francii a Španělsku

Francie: Francois Villon , vl. jm. Francois de Montcorbier, nar. asi 1431, zemřel asi 1463      Jméno přijal od svého příbuzného, který se ho ujal. Villon žil na okraji společnosti jako tulák, zloděj, rváč, dobrodruh. Hrozila mu smrt oběšením, trest byl zmírněn na vyhnanství z...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode