Světová próza 1. pol. 20. st.

03.09.2009 17:58

AMERICKÁ PRÓZA

Silnou skupinu tvoří tzv. ztracená generace: básníci a prozaici, kteří začali tvořit ve 20. letech a byli ovlivněni zážitkem 1. v. války. Trpěli pocitem vykořenění Američanů v Evropě a neschopností zařadit se po válce do běžného života. Jejich knihy jsou plné skepse ,rozkladu hodnot, hledání východiska v přírodě a kultuře. Patří sem: Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, Dos Passos, T.S.Eliot, O´Neil.

Francis Scott Fitzgerald 1896 - 1940

Spisovatel, dobrovolník za války. Po sňatku se dostal mezi newyorskou smetánku. Poslední léta se živil jako scénárista v Hollywoodu.

Líčí často střet hrdiny s tzv. americkým snem .

Povídky jazzového věku Pp

Velký Gatsby R

Něžná je noc R 

 referát:

 

 

 

 

 

Poslední magnát R

 

Velký Gatsby R: Vypravěčem je Nick Carraway, který přijede na amer. východní pobřeží obchodovat s cennými papíry. Jeho sousedem je Jay Gatsby, člověk posedlý bohatstvím a okázalými večírky. Nick se stane prostředníkem mezi Gatsbym a svou sestřenicí Daisy. Ta je G. dávnou láskou, ale G. jako chudý voják u ní neměl šanci, odešel do války, Daisy se zatím provdala za milionáře Toma Buchanana. G. chce Daisy získat a ohromit nabytým jměním. Daisy imponuje spíše jeho společenské postavení. Po jednom večírku Daisy autem srazí milenku svého manžela. Gatsby vezme vinu na sebe. Tom ho udá manželovi mrtvé ženy a ten Gatsbyho zastřelí. Daisy se vrátí k Tomovi a oba opouštějí Východ. "Velký Gatsby" zůstal zcela opuštěn. Zfilmováno. Kritika moci peněz, pokrytectví, prázdnoty citů.

 

Ernest Hemingway 1899 - 1961

prozaik, publicista, NC 1954.Ve válce dobrovolníkem na italské frontě, utrpěl zranění. Žil pak v Paříži. Za španělské války pracoval jako dopisovatel v Madridu, po 2.sv. v. žil na Kubě a v USA. Skončil sebevraždou, měl deprese a zdravotní potíže.

Náměty čerpal z prostředí boxu, dostihů, býčích zápasů. Nejpodstatnějším zážitkem pro něj byla ale válka a následná deziluze. Ve své tvorbě staví člověka do mezních situací, aby projevil svou odvahu nebo také strach a zbabělost. Jeho styl je budován na"principu ledovce" - malá část na povrchu, zbytek pod hladinou. Podstatné významy, duševní traumata, ztroskotání postav není vyjádřeno explicitně, čtenář musí pod povrch. V textech je autor úsečný, plný zkratek, zámlk, někdy až cynický.

Psal romány a povídky.

Muži bez žen Pp

Sbohem,armádo R  milenecká dvojice ani po útěku z války nenajde štěstí. Mladá žena zemře při porodu, dítě umírá také. Láska je sice jediná šance jak válce uniknout, ale válka ji posléze stejně zničí.

Fiesta R Hrdina je fyzicky poznamenán válkou, je impotentní,opíjí se, hledá cestu, jak žít.

Komu zvoní hrana R Děj se odehrává během tří dnů v týlu armády za španělské obč. války. Američan Robert Jordan plní bojový úkol, má vyhodit do povětří důležitý most/ přeprava munice / , není však přesvědčen o smyslu svého úkolu. Nakonec jej splní, ale na ústupu s partyzány je smrtelně raněn a umírá. Důležitou roli hraje v románu láska k partyzánské dívce Marii. Název odkazuje na angl.básníka Johna Donna a poukazuje na lidskou sounáležitost.

Stařec a moře N - zápas člověka s přírodou, statečnost. Santiago vyjede na moře s touhou ulovit dobrou rybu, neboť se mu už dlouho lov u pobřeží nedaří. Na návnadu se mu chytne obrovská ryba, s níž svede vysilující boj, nakonec ji harpunuje a usmrtí. Její mrtvé tělo vleče za svou loďkou a musí odrážet žraloky, v boji zničí všechny své zbraně a veslo, nakonec musí rybu nechat žralokům na pospas. Vysílen vpluje do přístavu s rybí kostrou. Moře si svou rybu zase vzalo zpět. Santiago je morálním vítězem, prokázal vůli, houževnatost, odvahu. Svou situaci přijímá klidně, je to i oslava pokory. Neprotiví se přírodě, ví, že s ní musí žít v harmonii.

 

William Faulkner 1897 - 1962

Prozaik, NC 1949. Za války letcem amer. armády ve Francii.

Považován za novátora kompozice moderního románu. Jeho kompozice je roztříštěná a teprve v závěru dávají jednotlivosti příběh.

Píše o problémech amer. Jihu, o bezpráví vůči amer. černochům, o rasismu a mravním úpadku jižanské společnosti. Dalším tématem je u něj válka. Píše složitým stylem: střídá vypravěčské perspektivy, proplétá soukromé osudy s veřejnými událostmi, hojně užívá vnitřní monolog.

Sartoris R-hrdina po návratu z války hledá smysl života

Hluk a vřava R o úpadku jižanské rodiny

Když jsem umírala R

Absolóne, Absolóne! R

Růže pro Emílii Pp

Se ztracenou generací souvisí volněji. Najdeme u něj i vlivy naturalismu a Dostojevského psychologického románu.

 

John Steinbeck 1902 - 1968

Prozaik, dramatik. Žil v Kalifornii. Souvislost se ztracenou generací je volnější.

Má silné sociální cítění, porozumění pro lidi z okraje společnosti, tuláky, zloděje, námezdní dělníky. Má také smysl pro pouto člověka a přírody/jako třeba London / .

O myších a lidech N- tragický příběh dvou zemědělských dělníků

referát:

 

 

 

 

Pláň Tortilla R

Na plechárně P

Na východ od ráje R: kronika tří generací farmářské rodinyTrasků od dob občanské války po 1. sv. v. Moderní paralela k biblickému příběhu Kaina a Ábela.

Hrozny hněvu R z doby hospodářské krize. Rodina chudých dělníků ztratí domov a odchází za prací do Kalifornie. I přes těžké podmínky se snaží pomáhat si. Je to sociální román s kolektivním hrdinou.

 referát:

 

 

 

 

Theodor Dreiser 1871 - 1945

Sestřička Carrie R - naturalisticko expresionistický román. Hrdinka je prostá dívka, využije své půvaby a energi bez ohledu na morálku.

Americká tragédie - R poukazuje na druhou stranu amer. snu. Za blahobytnou společností je primitivní peněžní morálka.

Hrdina se vypracuje z bezvýznamného dělníka v úspěšného muže. Svou dívku, kterou poznal ještě jako prostý muž, nemůže najednou vystát, nehodí se k jeho úspěchu. Nadbíhá mu dcera majitele továrny, má si ji vzít a postoupit v kariéře. Svoji první lásku zabije. Když mu oznamuje, že je těhotná, shodí ji ze člunu do vody. Skončí na elektrickém křesle.

 

Jack London 1876 - 1916

Příběhy z divoké americké přírody nebo z dravé amer. společnosti.

Volání divočiny, Mořský vlk, Martin Eden, Bílý tesák,...

 

Margaret Mitchelová 1900 - 1949

Jih proti Severu - historický a zároveň rodinný román. Romanticko-sentimentální, nostalgie po starých časech. Jižanská společnost během občanské války a po ní.

 

Henry Miller 1891 - 1980

Odmítal amer. svět jako výsledek krachu liberalismu a humanismu. Svět podle něj zahnívá a odumírá.

Obratník Raka                

Obratník Kozoroha         romány, po vydání rozpoutaly bouři

 referát:

 

 

 

 

Nathanel West  1906 - 1940 

Syn litevského Němce židovského původu.

Den kobylek R - apokalyptická scéna zfanatizovaného davu evokuje válečné hrůzy. Příběh o povrchnosti a prázdnotě nejen v Hollywoodu.

 

Sinclair Lewis 1885 - 1951  NC 1930

Babbitt R o marné vzpouře proti rodinným a společenským kmonvencím. / Babbittry - maloměšťáctví /

Arrowsmith -R o morálně silném lékaři

 

Dashiel Hammett

Raymond Chandler          autoři detektivních příběhů

 

 

 

RUSKÁ LITERATURA

 

Má osobité postavení. Rusko prodělalo pokus o komunist. stát, který skončil deziluzí. Řada autorů žila v emigraci. Do Října 1917 šel ruský vývoj souběžně s evropským – odrážel nové směry jako kubismus, futurismus,….. Pak v Rusku umění ve službách ideologie, socialistický realismus.

největší předrevoluční prozaikové: Čechov, Gorkij, Bunin, Andrejev, Bělyj, Bulgakov

 

A. P. Čechov – 1860 – 1904 : velký dramatik byl i autorem povídek. Píše o zdánlivě banálních věcech, jakoby výseky ze života. Mistr krátké povídky. Dýchá z nich melancholie a „smích skrz slzy“.

Dáma s psíčkem P

Člověk ve futrálu P

atd.

 

Maxim Gorkij 1868 – 1963

Vl.jm. Alexej Maximovič Peškov. Prošel celé Rusko, od 11 let se musel sám živit. Psal o tulácích,zlodějích, lidech z okraje společnosti, na povrchu drsných, uvnitř krásných. Ukazuje hořkost života i velikost člověka a jeho schopnosti. Ve 20. letech odešel do emigrace, vrátil se a přiklonil se k soc. real. Byl otrokem režimu . Stalin ho nechal zavraždit.

Bosácké povídky Pp

Foma Gordějev R

Dětství, Do světa, Moje univerzity – autobio trilogie

Podnik Artamonových sága o ruské buržoazii

referát:

 

 

 

 

 

 

Ivan Bunin 1870 – 1953 1. ruská NC 1933

Mistr novely. Žil v emigraci. Melancholik, elegik, secesní nostalgik. Stesk po atmosféře carského Ruska. Pozornost věnuje psychologii postav a různým projevům lásky.

Míťova láska N - student volí smrt poté, co ho zradí první láska

Temné aleje Pp

referát:

 

 

 

 

 

 

Leonid Andrejev 1871 – 1919

předchůdce expresionistické a existencialistické lit.

Satanův deník – nedokončená próza na pomezí reality a fantazie

 

 

Michail Bulgakov 1891 – 1940

Lékař, žurnalista, herec, dramaturg.

Ve 30. letech nesměl publikovat, pracoval v divadle / z prostředí vytěžil Divadelní román / .

Mistr a Markétka R s fantazijními prvky, které jsou podány jako věci zcela běžné a obvyklé.

referát:

 

 

 

 

 

 

 

Isaak Babel 1894 – 1941

Autor židovs. původu. Psal povídky s tématem občanské války v Rusku i světové války. Píše o událostech bez příkras, drsně, realisticky. Zároveň s dobou popisuje lidské problémy. Ve 30. letech bezdůvodně zatčen , popraven, posmrtně rehabilitován.

Rudá jízda Pp

referát:

 

 

 

 

 

 

 

 

Michail Šolochov 1905 – 1984

 

NC, hlavně díky R Tichý Don. Tento R je asi největším epic. dílem ruské lit. 20. st. Hl. hrdinou je drobný rolník, který nemá jasný postoj, zmítá se mezi „bílými“ a „rudými“.

Chce najít střední cestu, ale ztratí všechny blízké a končí jako zničený člověk.

Osud člověka N Hrdina se vrací z války , obrán o smysl života, ujme se sirotka. Pokus o rehabilitaci vál. zajatců.

Rozrušená země R o období kolektivizace, v duchu soc. real.

 

Alexej Tolstoj /soudruh hrabě/

Hl. tématem je u něj postoj inteligence k revoluci. Pocházel ze šlecht. intelektuálního prostředí a řešil problém, jak se vyrovnat s rokem 1917. Emigroval do Francie, nemohl tam žít, vrátil se. Snažil se revoluci pochopit a objevit její dobré stránky.

Křížová cesta R trilogie, inteligence kontra revoluce

 

Ilja Erenburg 

Autor povídek a novel. Emigrace ve Francii, návrat.

Dýmky Pp

 

 

Jevgenij Zamjatin 1844 – 1937

 

Žil ve 20. letech v Anglii, vrátil se, kritizoval situaci v Rusku, byla mu povolena druhá emigrace/Fr/

Prožívá deziluzi z civilizace, touží po přírodě, ale zároveň je zděšen ze situace na venkově.

My R: jedno z vrcholných děl utop. lit. Obraz odlidštěné, zmechanizované civilizace, postavy jsou označeny písmeny a číslicemi. Kritizuje despotickou moc. Předchůdcem surreal. postupů.

 

 

 

 

 

NĚMECKÁ PRÓZA

 

Heinrich Mann- 1871 – 1950

 

Prozaik, dramatik, esejista. Důsledný humanista, vystupoval proti válce, před Hitlerem odešel do emigrace- ČSR, Francie, USA.

Profesor Neřád R s podtitulem Konec tyrana. Moralizátor a tyran svých žáků, profesor Raat, podlehne kouzlu barové „umělkyně“ a stane se obětí své vzpoury proti morálce, kterou dřív tak důsledně hájil.Je typem maloměstského šosáka a despoty, ale zároveň anarchisty, v něhož se promění vlivem barové zpěvačky.Profesor se do ní zamiluje při svém večerním slídění po studentech a s její pomocí pak strhává pokryteckou mravní masku z tváří svých „elitních“ spoluobčanů.R je zajímavý i jazykovou úrovní: Odlišná prostředí a postavy charakterizuje odlišný jazyk: studentský slang, archaický jazyk se složitou latinskou větnou stavbou,...

Mládí krále Jindřicha IV. Zrání krále Jindřicha IV. – historické R o tolerantní vládě sjednotitele Francie, který dal zemi nábožebskou svobodu.Napsáno jako hold Francii, která poskytla H.Mannovi azyl.

 

Thomas Mann 1875-1955

 

Prozaik a esejista, NC 1929.Po nástupu Hitlera k moci byly jeho knihy veřejně páleny. Emigrace do Švýcarska, ČSR, USA.

Buddenbrookovi dvoudílná rom. Kronika s autobio.prvky , vypovídá o postupném úpadku členů  buržoazní rodiny.

Smrt v Benátkách N, vztah spisovatele k mladému polskému chlapci v prostředí epidemií zamořeného města. Obdiv, okouzlení a láska je silnější neš nebezpečí nákazy a smrti.

 referát:

 

 

 

 

 

Mario a kouzelník- N, nepřímo se vyjadřuje ke vzrůstu nacionalismu a šovinismu.Rodina vypravěče tráví v malém italském městečku letní pobyt. Je cítit nadřazenost Italů vůči cizincům. Do města přijede kouzelník a rodina jde na představení. Kouzelník je nepříjemný, tělesně handicapovaný člověk, který manipuluje s obecenstvem a tím si kompenzuje své postižení. Zesměšňuje publikum, hypnotizuje je a nutí myslet si a říkat to, co on sám nařídí. Lidé ztrácejí kontrolu nad svým myšlením a vůlí. Cítí, že se děje něco nepatřičného, jsou však fascinováni triky a zůstávají.Nakonec kouzelník zesměšní prostého číšníka Maria: donutí ho, aby se v hypnóze přiznal ke své tajné lásce k dívce Silvestře a aby políbil Kouzelníka jako Silvestru. Po procitnutí se Mariovi všichni vysmnívají. Mario kouzelníka zastřelí.

Osobnost kouzelníka je narážkou na všechny vůdce a varuje před „uhranutím“ fašismem.

Kouzelný vrch R z prostředí horského sanatoria, kde se sešla evropská společenská smetánka, která symbolizuje předválečnou Evropu-vzáj.nevraživost, hádky, souboj, sebevražda. Podobenství o bloudícím duchu evropské společnosti prožívající krizi.

Josef a jeho bratři čtyřdílná rom.epopej, starozákonní příběh jako alegorie zvůle a rasové nenávisti.

Lotta ve Výmaru  R, inspirován životem J.W.Goetha

Doktor Faustus R s podtitulem Život německého hudebního skladatele Adriana Leverkühna vyprávěný jeho přítelem je parafrází faustovského tématu.. Hlavní hrdina, geniální hudebník, je ochoten se za tvůrčí inspiraci zříci lásky a odevzdat svou duši ďáblu. Jeho přítel a vypravěč příběhu zároveň prožívá svůj příběh za 2.sv.války. R působí jako symbol bloudění Němců a lidstva vůbec.

Hrdina R je podoben F. Nietzschemu a zároveň hud. Skladateli A.Schönbergovi.Mann se i vyrovnává s Goethovým Faustem. Chtěl napsat román epochy v příběhu hříšného života umělce /citace/ .

Kromě demokracie a humanistické tendence je rysem jeho tvorby pochopení pro lidské charaktery a schopnost je vystihnout.

 

Hermann Hesse 1877-1962

Prozaik, básník, NC1946.Z rodiny misionáře, studoval teologii, zajímal se o orientální filozofii a buddhismus, s nímž se seznámil na cestě do Indie.

 

Pod kolyautobio.R, o dospívajícím chlapci, ničeném necitlivou výchovou

Siddhártha Báseň v próze, odehrává se v Indii ve 4.stol., líčí dětství a mládí chlapce zvaného později Buddha.

 

Narcis a Goldmund

Hra skleněných perel

Stepní vlk                        tyto tři romány stírají hranici mezi skutečností a fikcí, vypovídají o krizi člověka a humanity ve 20.st.

 

 

Lion Feuchtwanger 1884-1958

 

Romanopisec, dramatik. Poch.z rodiny židovského továrníka, po Hitlerově nástupu emigroval do Francie a do USA. Proslul Historickými romány, v nichž hledá paralely se současností a psychologicky osvětluje jednání histor.postav.Někdy u něj autorská fikce zastře historickou pravdu.

Ošklivá vévodkyně R o životě Markéty Korutanské/Pyskaté/, manželky bratra Karla IV.

Žid Süs R o pověstném finančníkovi 18.st. ukazuje, že mocenské zájmy mají přednostpřed pravdou a právem, byl fašisty zneužit k natočení protižidovského filmu.

Josephus Flavius trilogie o osudech žid. Národa v 1.století

Lišky na vinici-

Goya R o šp.malíři

Bláznova moudrost zbeletrizovaný životopis J.J.Rousseaua

 

 

Erich Maria Remarque  1898-1970

 

V 18 letech odveden na frontu, po válce vystřídal řadu povolání. Žil ve Švýcarsku, od r.1939 v USA. Jeho úspěch je založen na napínavém ději, zdařilé charakteristice postav, humanistickém a antifaš.postoji.

Zachycuje konkrétní osudy lidí bez nároku na podobenství. Píše o nich ve válečném prostředí i v době, kdy si v meziválečném období užívají života. Autor moc nefilozofuje, nechává své postavy jednat a žít, často blízko smrti.

Čas žít, čas umírat

Miluj bližního svého

Tři kamarádi

Vítězný oblouk

Na západní frontě klid-Asi nejčtenější román, vyvolal protichůdné ohlasy. Hl.hrdinou je dvacetiletý Pavel Bäumer, který se na podnět tř.profesora společně se spolužáky přihlásí na frontu. Pavel v retrospektivních epizodách líčí drsné zkušenosti z výcvikového tábora, drastické podmínky vojáků na frontě při budování zákopů i zážitky z útoků a přímých bojů.Kamarádi ze školy jeden po druhém umírají, posledním, kdo zůstal naživu, je Pavel.

Ich-formu vystřídá v závěru er-forma, kdy je stručně sděleno, že P.B. padl jednoho klidného dne v říjnu 1918, v den, kdy zpráva z fronty zněla „Na západní frontě byl klid.“

Počáteční vlastenectví chlapců vystřídají základní lidské starosti: jak se najíst, kde se vyspat, jak přežít. Jedinou jistotou uprostřed válečného šílenství je kamarádství. Více o románu viz vlastní četba.

Remarque má svou tvorbou blízko ke ztracené generaci.

O válečných hrůzách vypovídá autor často až dokumentárním způsobem. Naoínavý děj střídají reflexivní pasáže, ve kterých vypravěč uvažuje o válce, zasahující do lidských životů.Na román navazuje pokračování Cesta zpátky,vyprávějící o složitém návratu vojáků do života.

 Později se R. Styl přiblížil postupům triviální literatury.

 

 

Arnold Zweig 1887-1968

 Něm. prozaik a dramatik. Před nacismem odešel doPalestiny, po válce žil v NDR.

 Velká válka bílých mužů

Cyklus se věnuje problematice 1.sv.války. Nejznámější je 1.část-Spor o seržanta Gríšu- román o ruském zajatci, který je nevinnou obětí pruského militarismu.

 

 

RAKOUSKO

 

Autoři jsou spojeni s monarchií, zachycují její úpadek. Evropa té doby žije ve znamení valčíků, operety, vojenských přehlídek. To však skrývá prázdnotu a bezvýchodnost situace.

Joseph Roth 1894 – 1939 haličský Žid

 

Pochod Radetzkého R líčí vzestup a pád mocnářství. Rozklad zachycen s jistou nostalgií a ironií.

Job R o zbožném židovi Mendelu Singerovi. Je v něm plno hořkosti a pocitu křivdy, stíhá ho nepřízeň osudu. Má postiženého syna, dcera se stane dívkou lehčích mravů. Román vypráví o údělu člověka. Buď s pokorou přijme boží vůli, nebo se bouří. Hledání nové identity v měnícím se světě.

 

 

 

Robert Musil 1880 – 1942

 

Jeho předkové pocházeli z Vyškovska, studoval v Hranicích na Moravě a v Brně.

Zmatky chovance Törlesse R inspirováno vojenským učilištěm v Hranicích

Muž bez vlastností dvoudílný román .Nedějovost, postavy přemýšlejí o světě. Atmosféra „kakánie“, rozklad a rozpad.

 

 

 

 

FRANCOUZSKÁ LITERATURA 1.POL. 20.STOLETÍ

 

Fr. próza měla výsadní postavení. Paříž byla centrem kultury, „ mekka“ moderního umění.

 

Anatol France 1844 – 1924 .NC 1921

Prozaik, esejista, zajímal se o politiku. Jeho dílo svědčí o duchaplnosti a ironickém pozorování života.

Historie našich dnů R tetralogie, kritika soudobé společnosti

Ostrov tučňáků R satira, parodie fr. historie.

referát:

 

 

 

 

 

 

Romain Rolland 1866 – 1944

Psal románové cykly, tzv. román – řeka, zachycující proud života.

Jan Kryštof R 10 dílů, příběh německého hudebníka Kroffta.

Okouzlená duše R

Dobrý člověk ještě žije R

Petr a Lucie N – tragická láska zničená válkou.

referát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Barbusse 1873 – 1935

Autor R Oheň : ve stylu reportáže nebo kroniky – vlastní zážitky z mobilizace, z fronty, ze života v zákopech, v lazaretu.

 

 

Francois Mauriac 1885 - 1970

Básník, prozaik, dramatik. NC 1952. Děje svých knih umisťoval do rodné Bretaně. Píše často o konfliktech v rodině, o vztahu člověka k Bohu a víře.

Tereza Desqueyrouxová – moderní „paní Bovary „ . Hrdinka se na rozdíl od Flaubertova příběhu pokusí otrávit muže.

Klubko zmijí:

R, zpověď muže, který před smrtí bilancuje život úspěšného advokáta. Za své tyranství a lakotu zaplatil osamělostí. Teprve před smrtí pozná, že víra v Boha je výrazem lásky a dobra. Jeho zpověď přiměje i ostatní k zamyšlení nad životem.

referát:

 

 

 

 

 

 

 

Antoine de Saint - Exupéry 1900 - 1944

 Prozaik, publicista, letec, válečný pilot. Jeho „letecké romány“ jsou na pomezí reportáže a dokumentu. Vychází z vlastních zážitků. Často děj prokládá úvahami o smyslu života.

Kurýr na jih

Noční let

Země lidí

Válečný pilot

Malý princ – filozofická pohádka doprovázená vlastními ilustracemi autora. Motiv ztroskotání pilota uprostřed pouště a jeho setkání s malým princem umožňuje klást otázky morálky, dobra a zla, lásky a zodpovědnosti. Konfrontuje dětský a dospělý pohled. Více viz vlastní četba.

Citadela filozofický esej. Vyšel až po autorově smrti. Shrnuje předchozí názory na smysl života.

 

 

André Breton 1896 - 1966

„Papež surrealismu“. Organizátor, psal manifesty, B,prózu. Rysem jeho děl je autobiografičnost, prolínají se v nich části příběhů, deníků, dopisů, snů, ...

Nadja , Spojité nádoby, Šílená láska:trilogie, hrdina je svobodný člověk, řídí se svou fantazií a nevědomím. Rozum ustupuje neobvyklosti, překvapení, „blesku z čistého nebe“, čímž je míněna láska.

 

 

André Gide 1869 - 1951

Prozaik, dramatik, esejista. NC 1947. Obhájce individualismu, absolutní svobody jedince /homosexualita, sňatek se sestřenicí/ .

Návrat ze SSSR Po návštěvě stalinského státu se autor rozchází s komunismem. Polemizoval s ním u nás např.S.K.Neumann.

Korydón-Poprvé v lit. problém homosexuality.Román.

Penězokazi R ruší tradiční kompozici. Uplatňuje metodu filmového střihu, prolínají se pohledy více vypravěčů, metoda R v R. Vliv i jazzu-uvolněná improvizace- a kubismu –více úhlů pohledu. Hlavním motivem je vzpoura dětí z dobře situovaných rodin proti pokrytecké morálce a lžím.

 

 

Marcel Proust 1871 - 1922

Prozaik, průkopník proměn moderního románu.

Hledání ztraceného času

7dílný román, vystavěn z dlouhých souvětí. Hl.postavou pan Swan.Zachyceno prostředí vyšší společnosti do1.sv.války. Autor chce zachytit vnitřní život hrdiny prostřednictvím oživování vzpomínek. Dokazuje, že minulost, zdánlivě zapomenutá, v nás trvá a ovlivňuje naši povahu. Dílo nemá klasickou kompozici, nerozvíjí zápletky, jde o volný sled úvah, pocitů, nálad, Ruší jednotný čas příběhu a rozkládá ho do prostupujících se různých časových rovin.

 

 

 

Jean Paul Sartre 1905 - 1980

 NC 1964, odmítl ji. Existencialista. Zachycuje člověka v jeho absurdním údělu v odcizeném světě.

Nevolnost –R, hl.hrdina si detailně poznamenává pozorování života, jeví se mu cizí, absurdní, agresivní. Pociťuje hnus a nevolnost.

Sartre prošel vývojem od absurdity k angažované literatuře.

 

 

Albert Camus 1913 - 1960

NC1957.

Cizinec –erbovní text exist.lit.,hrdina je cizincem ve svém okolí i ve svém nitru.

Mersault, úředník v Alžíru, je hrdinou a vypravěčem. V 1.části podává věcný popis událostí, které předcházely jeho náhodné vraždě Araba. Ve 2.části zachycuje citově nezaujatě své věznění, soud a odsouzení k smrti. Hrdina se jeví jako zcela lhostejný ke svému osudu.

referát:

 

 

 

 

 

Mor R, hledá východisko z absurdity a najde ho v obětování se trpícím.

Pád R, poslední dokončené dílo, propad do deziluze.

 

 

 

 

 

ANGLICKÁ PRÓZA 1.POL. 20.STOLETÍ

 

George Orwell 1903 – 1950

Narozen v Indii. Slávy se dočkal až po své smrti – díky politickým utopiím.

Ovlivnila ho účast ve španělské občanské válce.

Farma zvířat – vlastní četba.Podobenství o životě ve státě po vítězné revoluci. Více viz vlastní četba.

1984 – třídílná antiutopie, vize totalitního státu. 

referát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Herbert Lawrence 1885 – 1930

Proti puritánské pokrytecké morálce postavil oslavu lidského těla, vitality a instinktů.

Milenec lady Chatterlyové R : nezkrácen vyšel v Anglii až v roce 1960. Eroticko-realistický román o lásce vdané ženy z vyšších kruhů a“ přírodního muže „ – hajného.

 

 

John Ronald Reuel Tolkien 1892 – 1977

Psal dobrodružné, fantazijní knihy.

Nejpopulárnější je trilogie s využitím severské mytologie- s postavami elfů, trollů, hobitů

Pán prstenů : Společenstvo prstenu

                       Dvě věže

                       Návrat krále 

Úvodem k trilogii je dílo Hobbit aneb Cesta tam a zase zpátky

 

 

Rudyard Kipling 1865 – 1936

Brit narozen v Bombaji.Nositel 1. NC v Anglii r. 1907 . Ukazuje symbiózu člověka a přírody. Britové jsou v jeho knihách velkými bílými bratry Indů. Objevil pro Evropany krásnou divokou přírodu Indie , pověry, tradice, také tamější lidskou bídu.

Kniha džunglí – klasika dětské literatury. Příběh Mauglího, chlapce, jehož vychovala vlčí rodina.

 

Joseph Conrad 1857 – 1924

Lord Jim – R o ztracené cti a čestné smrti. Slavný film s Peterem O´Toolem.

 

Herbert George Wells 1866 – 1946

Psal utopie, spojoval technické utopie s utopiemi sociálními. Cestování časem, létající stroje, mimozemšťané, zároveň hrůzovláda, zneužití vědy proti lidstvu, posedlost mocí. Kromě toho je autorem i společenských románů.

Utopie: Ostrov doktora Moreaua

              Stroj času

               Válka světů

 

 

Jerome Klapka Jerome 1859 – 1927

 Tři muži ve člunu / o psu nemluvě / - zábavný humoristický román

 

 

John Galsworthy 1867 – 1933 

NC 1933

Označován za posledního velkého vypravěče viktoriánské doby.

Sága rodu Forsythů - součást cyklu tří trilogií vedle cyklu Moderní komedie a Konec kapitoly. Zachycuje životní realitu, střet vlastnictví s lidskou svobodou. Touha po majetku přehluší všechny city v člověku. Příběh několika generací zámožné rodiny.

 

Autoři detektivního žánru:

 

Robert Louis Stevenson – 1805-1894

Neobyčejné příhody dr. Jekylla a pana Hyda- román s tématem rozdvojení osobnosti.

referát:

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Conan Doyle 1859-1930

Tvůrce důkladného a deduktivně myslícího Sherlocka Holmese a jeho přítele dr. Watsona.

Pes baskervillský

 

Gilbert Keith Chesterton 1874-1936

Povznesl okrajový, tzv.pokleslý žánr detektivky na uměleckou úroveň. Záhady v jeho knihách neřeší geniální mozek, vyluští je ten, kdo zná lidi a umí vnímat atmosféru života a zločinu.Proti dokonalé logice postavil spíše fantazii, hravost, psychologickou vnímavost.

Svým stylem ovlivnil Čapkovy noetické povídky.

Nevinnost otce Browna, Moudrost otce Browna, Tajemství otce Browna, ...

 

 

Agatha Christie 1891-1976

 

Po Shakespearovi nejpřekládanější angl.autorka. Je nositelkou šlechtického titulu a autorkou asi 90 knih. Záhady a zločiny řeší metodou perfektního logického uvažování. Její příběhy jsou často z aristokratického prostředí. Má dva typy detektivů: Hercule Poirot je v Anglii žijící penzionovaný Belgičan s knírem , hruškovitou hlavou a špatnou angličtinou. Slečna Jane Marplová je zvídavá stará dáma.

Vraždy podle abecedy

Deset malých černoušků

Pět malých prasátek

Past na myši – divadelní hra

Vražda v Orient-Expresu

 

 

 

Virginie Woolfová 1882-1941

 

Senzitivní prozaička impresionistických vjemů. Zachycení všedních okamžiků obohacuje detailními popisy, záznamy proudu vědomí, vnitřně prožívaného času, vzpomínek. Využívala poznatků o čase a lidském podvědomí v učení H.Bergsona a S.Freuda.

Její prózy charakterizuje snaha o prolnutí prozaického textu s výtvarným uměním a hudbou. Odstiňuje, uplatňuje hudební rytmus, pracuje s tzv.leitmotivy – vracejícími se motivy.

Žila nekonvenčně, revoltovala proti předsudkům. Psychické deprese ji dovedly k sebevraždě.

 

Smyčcový kvartet           Paní Dallowayová              / film Hodiny /  

Flash N, vyprávěno z pohledu psíka ,jeho život s mladým manželským párem

 

 

James Joyce 1882-1941

 

Autor irského původu, považován za největšího moderního prozaika 20.st. díky románu Odysseus. Ten byl vydán r.1922 v Paříži, poté do r.1933 zakázán jako pornografie.

Není jasné, zda jde o román, epos, kroniku, satiru,...Autor uplatnil kubistickou metodu proudu vědomí. Je to koláž nejenom vzhledem k zachycení různých prostředí, ale i koláž co do vyprávěcích stylů.

Dějištěm je autorův rodný Dublin. Hrdina Leopold Bloom se vrací domů k dívce Molly/ v angl.lit.nese toto jméno většinou dívka lehkých mravů/.Během jednoho dne navštíví školu, pláž, lázně, hřbitov, redakci, knihovnu, nemocnici, bordel,...Bloomovo putování je paralelou k Odysseovi. Potkává zajímavé lidi,překonává nástrahy. Jakoby netříděný tok myšlenek je podán technikou vnitřního monologu, záznamem proudu vědomí. Nerozlišuje banální od závažného, pokleslé od ušlechtilého, duchovno spojuje s fyzickými procesy. Napětí vzniká mezi nicotným pachtěním Blooma a činy starověkých hrdinů.

     Předlohou byli Joycemu často skuteční lidé. Autor vidí přesně jejich chyby- pokrytectví, nacionalismus, nekritický katolicismus. Město Dublin je líčeno s láskou.

Orientaci v R mají ulehčit Vysvětlivky, které obsahují podněty pro interpretaci: symbolické jméno kapitoly, údaj o vazbě na určité umění, údaje o dominantním orgánu, barvě,...

   

Dubliňané Pp drsně realistické příběhy, charakteristiky rodáků, vzpomínky.

Portrét umělce v jinošských letech autobio R vrací se ke studiím, ukazuje formování autorova estetického a světového názoru

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode