Poetismus a surrealismus v české poezii

24.05.2009 10:26

 

Poetismus a surrealismus

 

Poetismus je jediný avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu. Vytvořili ho r. 1924 Karel Teige a Vítězslav Nezval. Byl inspirován hravostí dadaismu, byl životním pocitem, stylem, uměním bavit se,žít. Chtěl být uměním pro všech pět smyslů, měl zálibu v exotice, cestování, v lidové zábavě klaunů a cirkusu, v naivním umění. Umění mělo člověka bavit, mělo mu zpřístupnit všechny krásy světa, mělo být zdrojem štěstí, radosti a fantazie. Poetismus chce být uměním života, živou básní. Chce opustit všednost a nechat se inspirovat novými tvary a civilizačními vymoženostmi-auty, letadly, neony, cirkusem, lunaparkem. Chce, aby lidé vnímali svět očima dítěte.

Základními teoretickými statěmi poetismu byl Teigeho text Poetismus a Nezvalův Papoušek na motocyklu.

Přechodem Nezvala a Teigeho k surrealismu na poč.30.let se poetismus uzavírá.

Střediskem umělecké avantgardy byl Devětsil – levicově orientované kulturní sdružení, které nejdříve zastávalo program proletářského umění, pak se přiklonilo k poetismu. Sdružovalo literáty, divadelníky, architekty, malíře, např. Nezvala,Seiferta,Biebla,Vančuru, Konráda,Voskovce,Honzla,Štýrského,Toyen, Teigeho. Poetismus vlastně vyrostl ze zklamání proletářského umění nad malou odezvou sociální výzvy. Proletářské umění předkládalo obrazy, které každý znal z každodenního života. Poetismus chtěl potěšit, pobavit.

Poetismus byl produktem českého prostředí, ale jeho předkové byli i futuristé, kubofuturisté a franc.básníci, dadaisté, vitalismus. Rozhodující vliv měla Čapkova antologie Francouzská poezie nové doby,která vyšla 1920.

Ve 30.letech se franc.surrealisté hlásí k levici a revoluci, u nás je r. 1934 založena Surrealistická skupina, která hlásá solidaritu s bojem proletariátu, ale zároveň právo na umělecké experimenty.Surr.skupina rozvíjela činnost do r. 1938.

 

Vítězslav Nezval 1900-1958

 

Narozen v Biskoupkách u Třebíče. Po maturitě na gymnáziu studoval práva v Brně a FF v Praze. Působil hlavně jako spisovatel z povolání. Psal prózu, poezii, drama.

Most Bb prvotina. Doba studií, dojmy z domova, město Brno, kde se setkal s J.Mahenem.Ten ho přivedl k Rimbaudovi a přesvědčil ho o jeho talentu imaginace.Most jako symbol spojnice mezi světem a subjektem.

Podivuhodný kouzelník –lyr.-ep.skladba bez pevného děje, volné asociace. Okouzlení cestováním, exotikou, moderní civilizací. Později zařazeno do sbírky Pantomima. 

Pantomima – vnímána jako základní básnická kniha poetismu.Pestrá skládanka textů: divadelní scénky, kaligramy, básnické manifesty. První oddíl ABECEDA jsou čtyřverší inspirovaná tvary jednotlivých písmen abecedy,např.C je měsíc, P tabulka na rozcestí ,Y prak atd. Obraznost, hravost, exotické motivy - palmy,indiáni, pyramidy,...také svět moderní vědy-Einstein, telegraf, svět zábavy-cirkus, klauni. Další část RODINA HARLEKÝNÚ přináší motivy komediantů, pierotů, kolombín, kočujícího divadla, venkovských poutí, které měl Nezval v dětství rád. V části TÝDEN V BARVÁCH spojuje dny v týdnu s barvami. V ostatních částech knihy jsou motivy exotické, milostné, je tu i motiv revoluce. Do Pantomimy byly zařazeny i další programové texty poetismu: Depeše na kolečkách, Papoušek na motocyklu, Podivuhodný kouzelník,což je jedno z prvních českých pásem- pod vlivem Apollinairova Pásma, založeno na volném asociativním principu.

Texty byly spojeny s moderním výtvarným uměním- ilustroval je J. Štýrský, byly tu fotografie klaunů, světelných reklam.

Básně noci –Bb, součástí básn.skladba Edison: pět zpěvů básně je oslavou tvůrčí práce . Osciluje mezi dvěma pocity- smutkem a radostí/ Bylo tu však něco krásného, co drtí, odvaha a radost z života i smrti / Bylo tu však něco těžkého ,co drtí ,smutek, stesk a úzkost z života i smrti./ Součástí i báseň Akrobat –podobenství o osudu poezie v současném světě. Viz vlastní četba

Skleněný havelok, Absolutní hrobař, Žena v množném čísle 3 Bb pod vlivem surrealismu, automatické texty. Také Praha s prsty deště .

52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida Bb sociálně a revolučně pojatých básní, inspir.villonskou baladou. Nezval napsal i dvě pokračování, ta už neměla takový úspěch.

Matka naděje, Pět minut za městem Bb vlastenecká poezie pod vlivem situace na konci 30.let

Ve 30.letech a poč.40.let se věnoval také dramatu:

Schovávaná na schodech –adaptace Calderonovy hry

Milenci z kiosku D

Manon Lescaut D podle románu A. Prévosta.Oslava krásy češtiny.Referát, četba, návštěva divadelního představení

Závěrečné tvůrčí období bylo u Nezvala ve znamení zjednodušeného chápání skutečnosti, schematismu:Stalin, Zpěv míru, Z domoviny, Veliký orloj-b.skladby

Křídla, Chrpy a města, Nedokončená –3 Bb intimní, milostné, občanské i cestopisné lyriky

 

Ze 30.let je také kniha Pražský chodec – úvahy, okouzlení Prahou

 

 

Jaroslav Seifert 1901 – 1986

 

Narozen na pražském Žižkově v dělnickém prostředí. Nedostudoval klasické gymnázium a věnoval se žurnalistice- např.v Rudém právu, brněnské Rovnosti, satirickém Sršatci, V avantgardních časopisech Disku a Pásmu, v Nové scéně,...Roku 1949 žurnalistiky zanechal a věnoval se literatuře. Těžká choroba pohybového aparátu mu znemožňovala práci. Odvážným vystoupením na sjezdu Svazu spisovatelů se stal autoritou a r.1969 jeho předsedou.Roku 1984 dostal jako jediný český spisovatel Nobelovu cenu. V jeho tvorbě je několik různých období:

Proletářská poezie:

Město v slzách Bb, upřímnost, jednoduchost, naivismus

Samá láska Bb, přechod k poetismu: opojení moderní civilizací, dychtí po všech krásách světa.

 

 

Poetismus:

Na vlnách T.S.F.Bb, básně – obrazy, různé typy písma, hravost, asociace. Exotická místa-Singapur, Afrika, New York, motivy lodí, moří, exot.ovoce a ryb.Pestrý svět dotvářejí klauni, tanečnice, cirkus. Poezie je součástí všedního života a hrou slov. Láska je plná něhy a erotiky, okouzlení ženským tělem.

Slavík zpívá špatně, Poštovní holub 2 Bb, verše s motivy krás života, ale i neklid a hledání jistot.

 

30.léta:

Období přerodu: píše verše spíše subjektivní, nostalgie vzpomínek, melancholie nad tušenými, ale neprožitými krásami.

Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem - 3 Bb intimní poezie, mizí exotika a mnohomluvnost, spíše stesk a vzpomínky.

Zhasněte světla –Bb reakce na události kolem Mnichova . Vyznání vztahu k ohrožené zemi, kterou vidí v její přírodní kráse, ale i po mnichovské tragédii, ochuzenou o pohraniční oblasti. Symbolem země a národa je básníkovi Praha.

 

 

Doba okupace:

Světlem oděná Bb o Praze

Kamenný most Bb alegorická protiokupační poezie

Vějíř Boženy Němcové – Bb ke 120.výr.narození B.N. Seifert v ní viděl především ženu, ale i symbol domova a českého jazyka.

 

Poválečné období:

Motivy české krajiny, domova, někt.osobností naší kultury, vzpomínky z mládí.

Šel malíř chudě do světa Bb inspir. M. Alšem

Píseň o Viktorce inspir.dílem B.N.

Maminka Bb

Přilba hlíny Bb inspir.květnovým povstáním a osvobozením

 

60.léta:

Změna po desetileté odmlce vlivem nemoci. Píše reflexivní lyriku, intimní osobní vyznání. Pocity úzkosti z totality, hořké životní zkušenosti.

Koncert na ostrově

Halleyova kometa

Odlévání zvonů                   3 Bb ze 60. let

 

 

70.a80.léta

Všecky krásy světa – vzpomínky, pocit radosti i bolesti, pomíjivost života. Vyšlo v samizdatových opisech a v r.1982 v cenzurovaném oficiálním vydání.

Morový sloup Bb smutná, trpká poezie, reakce na rok 1968

Deštník z Piccadilly Bb

Býti básníkem Bb

Za Husákova režimu byl Seifert zařazen mezi disidenty a jeho práce byly téměř zakázány.

Více viz četba

 

Konstantin Biebl 1898 – 1951

 

Měl osobní drastickou zkušenost s 1.sv.válkou. Byl raněn na frontě, zajat a odsouzen k smrti. Utekl, ale zážitky vedly k depresím a trpěl také těžkou chorobou.

Zpočátku píše pod vlivem proletářské poezie-Věrný hlas, Zloděj z Bagdádu, Zlom.

Vliv poetismu ve sbírkách Zlatými řetězi, S lodí, jež dováží čaj a kávu

Nový Ikaros – čtyřdílná skladba, volný verš a asociace, pohled na život jako do tmy a prázdna

Nebe, peklo, ráj –Bb se surrealistickými momenty

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode