Německá a rakouská poezie

29.03.2009 15:02

 

 

Německá a rakouská moderní poezie 1.pol.20.století

 

 

 

V těchto dvou literaturách se silně projevil vliv expresionismu: expresionistické umění čerpalo náměty ze života městských lidí, později ze zákopů a lazaretů 1.sv.války, ze sociální poválečné reality. Charakterizuje ho groteskní vyšinutost, grimasa a škleb, barevnost, živelnost, křečovitost, úzkost ústící najednou v smrt.Básníci publikovali v expr.časopisech Der Sturm a Die Aktion.

 

Johannes Robert Becher –básník a politik. Autor patetické lyriky zoufalých výkřiků člověka, toužícího po novém životě a humánních vztazích.

Rozpad a triumf

Bratření

 

Gottfried Benn

Bb Márnice, Maso, Rumiště – popisy rozkladu

 

Georg Trakl

Rakouský lyrik. Měl za sebou hrůzné zážitky z fronty, což způsobilo jeho hospitalizaci na psychiatrii vojenské nemocnice. Jeho verše mají témata rozkladu, smrti,podzimního stesku, často odstíněno barevně. Jeho poezie u nás měla velký ohlas např.u B.Reynka a F.Halase.

Šebestián ve snu – básně v próze, obrazné miniaturní příběhy s lyrickými reflexemi.

 

Karl Kraus – Rakušan, rodák z Jičína. Satirik, vydavatel časopisu Die Fackel /pochodeň/.Aforista a epigramatik.

Poslední dnové lidstva –apokalyptický pamflet reagující na zkušenosti z 1.sv.války.

 

Christian Morgenstern

Německý básník, novinář, dramaturg. Podlehl TBC.

Jeho tvorba předjímala poetiku dadaismu, surrealismu i českého poetismu. Jsou to vedle klasických básní slovní hříčky, vizuální grafické básně, básně připomínající tvar označovaného předmětu / trychtýře /, abstraktní poezie vytvářená originálními shluky hlásek.

Šibeniční písně

Palmstrom

Palma Kunkel

 

 

Německý dadaismus a surrealismus představuje nejvýrazněji Hans Arp.

Dada se zrodilo za 1.sv.války roku 1916 ve švýcarském Curychu v kabaretu Voltaire jako umělecké a společenské hnutí. Plynule přešlo v surrealismus.

Arp bývá považován za klauna dadaismu. V tvorbě preferoval náhodu do té míry, že do tiskárny odevzdával téměř nečitelné básně, aby donutil tiskaře zapojit fantazii. Vydané sbírky neustále předělával a doplňoval.Svobodně zacházel se slovy, konstruoval zkomoleniny, neologismy. Motivicky čerpal ze snů, často erotických.

Pták samotřetí

Oblačné pumpy

Pyramidový plášť

V surrealistickém období vytvářel básně zvané roztrhané papíry: trhal a slepoval texty, často poničené časem a vlhkem.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode