3.ročník

08.03.2009 16:38

Osvobozené divadlo

     Počátky českého avantgardního divadla spadají do poloviny 20. let. Na půdě uměleckého spolku Devětsil, který sdružoval avantgardní umělce, /např. Nezvala, Biebla, Seiferta, Wericha, Voskovce, Teigeho, Halase, Vančuru, E.F.Buriana,.../vznikla netradiční divadelní skupina,...
11.02.2009 17:52

Světové drama a divadlo v 1. polovině 20.století

• Rysem moderního dramatu je mísení dramatických, epických a lyrických principů • Mísí se také tragické a komické prvky, uplatňuje se impresionismus, symbolismus a nové umělecké směry • Existuje poměrně bohatá divadelní kultura, vznikají divadelní školy, státy si budují svá národní divadla •...
08.02.2009 14:14

Myšlenkové proudy 1. pol. 20. st.

     Moderní, nekonvenční myšlení chce vymanit člověka z pout starých tradic. Filozofie a literatura  k sobě mají blízko - filozofové píší krásným jazykem a volí často formu na pomezí krásné a odborné literatury /Nietzsche, Freud, Sartre, Camus / - kritikem evropské...
14.01.2009 20:59

Další významní autoři období 2.pol.19.st.

 Další významní autoři období 2.pol.19.st.         Mezi prokleté básníky bývá zařazován  Tristan CORBIÉRE, autor sbírky Žluté lásky. Jeho poezie se vyznačuje ironií, zklamáním. Najdeme v ní kromě obrazů pařížské bohémy náměty...
10.12.2008 16:20

Prokletí básníci

  Prokletí básníci     Charles Baudelaire 1821-1867 Zakladatel moderní poezie. Básník, kritik, překladatel. Žil a psal na rozhraní dvou uměleckých epoch-využívá prvků romantismu, také realismu a naturalismu, zároveň pracuje se skrytými významy symbolismu a s prvky...
03.12.2008 18:42

Nové umělecké směry druhé poloviny 19. století

Nové umělecké směry druhé poloviny 19. století   Impresionismus: - projevil se v hudbě, malířství, literatuře                          - zdůrazňuje neopakovatelný osobní...
20.10.2008 20:17

Morfologie

  - jaký je rozdíl mezi slovy lexikálními, gramatickými, lexikálně-gramatickými, které slovní druhy kam patří? - urči druhy zájmen: kdosi, sám, všichni, žádný, ničí, svůj, mně, ji, lecjaký, cokoli, čísi, jež, již - urči druhy číslovek: tisící, troje, paterý, trojnásobný, mnohý, několikero,...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode