Další významní autoři období 2.pol.19.st.

14.01.2009 20:59

 Další významní autoři období 2.pol.19.st.

        Mezi prokleté básníky bývá zařazován  Tristan CORBIÉRE, autor sbírky Žluté lásky. Jeho poezie se vyznačuje ironií, zklamáním. Najdeme v ní kromě obrazů pařížské bohémy náměty z básníkovy rodné Bretaně. 

    Dekadentní postoje se projevily u prozaika vlámského původu Jorise Karla HUYSMANSe/žoris vismáns/. Napsal román Naruby,který otevírá cestu modernímu románu. Hlavní hrdina je estét, toužící uniknout z povrchní společnosti. Román je výčtem jeho uměleckých zálib,čímž vyjádřil sám autor své zájmy a záliby. Odvolává se na Poea, Baudelaira, Mallarméa. 

    K dekadenci bývá řazen anglický prozaik irského původu Oscar WILDE. Smysl umění spatřoval v oslavě krásy, nikoli v morálce. Byl okouzlující, provokující, vymýšlel originální a vtipné příběhy. Miloval společnost a potlesk. Zastával názor, že umění nemá být lidové, nýbrž obecenstvo má být umělecké. Je autorem řady efektních bonmotů a aforizmů. Román Obraz Doriana Graye: Malíř Basil Hallword , inspirovaný krásou modelu-mladým, nezkaženým Dorianem G.- namaluje nejlepší portrét svého života. Okouzlený Dorian chce, aby zůstal pořád tak krásný a mladý a aby obraz nesl stopy jeho stárnutí a hříchů. Tak se i stane. V ateliéru se seznámí s lordem Wottonem, který Doriana okouzlí svým přezíráním morálky a efektním cynismem. Začne se pod jeho vlivem měnit. Zamiluje se do mladé herečky z chudých poměrů, ale není schopen lásku prožít, po zklamání z jejího špatného výkonu na jevišti ji opouští. Sybila spáchá sebevraždu. Dorian má strach z jejího bratra, který ho pronásleduje a touží sestru pomstít. Proto se mu značně uleví, když je James jednoho dne zastřelen omylem na lovu. Dorian vidí, že obraz se stal jeho svědomím. Zrcadlí všechny špatnosti, jichž se dopustil. Má strach a výčitky, zabije malíře Basila, obraz ukryje a chce se napravit. V závěru románu psychicky nevydrží pohled starého, vychytralého, pokryteckého muže z obrazu a plátno propíchne nožem. V tu chvíli umírá a z obrazu hledí krásný, mladý jinoch.Portrét je podobenstvím o lidském svědomí, které je pravdivé a neúplatné. Nezničitelnost obrazu je symbolem umění, jež je věčné. Jsou tu také autorovy úvahy o životě, smrti, lásce, umění. Jméno hrdiny ukrývá slovní hříčku: d´or je fr. zlato, gray =šedý- cesta od zlatého mládí k šedivému stáří.

    V daném období se v literatuře USA významně projevil básník Walt  Whitman/volt vitmen/ 1819 - 1892. Chápal svou tvorbu jako převratnou a sebe sama jako bořitele konvencí. "Básník je verbíř. Chodí a tluče na buben." Objevil originální výrazové prostředky- jeho verše mají deklamační, proklamativní charakter. Spojuje nezaměnitelnost, jedinečnost jedince s vyjádřením citů a ideálů kolektivu. Zaznamenává prosté, obyčejné věci, působí přirozeně a samozřejmě, je srozumitelný. Opustil rým, užíval volného verše. Jeho dílo je vlastně "variací na jednu strunu", působí však monumentálně. Vyjadřuje optimismus a víru v člověka. Sbírka Stébla trávy u kritiky propadla, byla oceněna později.Chtěl být pěvcem a svědomím Ameriky.

 

    Významná spisovatelka 19. st. v USA Emily Dickinsonová 1830 - 1886 publikovala za života jen 7 básní. Přesto patří  k nejoriginálnějším autorkám 19. st. Námětem byl Bůh, smrt, tragický prožitek lásky.

 

    Souběžně se symbolismem a dekadencí přelomu století se rozvíjel literární novoromantismus. Výraznou osobností v německém prostředí byl Richard Wagner 1813 - 1883.

    Byl skladatel, divadelník, myslitel. Ovlivnilo ho antické drama a myšlenky A. Schopenhauera. Vytvořil koncepci opery jako souborného uměleckého díla spojujícího prvky hudební, slovesné, výtvarné, pohybové. Ke všem operám si napsal libreto.

Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin,tetralogie Prsten Niebelungů,dále Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Parsifal.

 

    Novoromantismus v Británii reprezentuje Robert Louis Stevenson 1850 - 1894. Věhlas získal jeho dobrodružný román pro mládež Poklad na ostrově. Novela Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda využívá motivu dvojnictví a podvojnosti lidské osobnosti.

 

    Novoromantismus se prosadil v severských literaturách. Na tradici lidových vyprávění navázala Selma Lagerlöfová v sáze Gösta Berling . Autorka působila jako učitelka a pro potřeby výuky napsala pohádkovou vlastivědu Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem.

    Norský spisovatel Knut Hamsun se v románu Hlad zabývá líčením hmotné bídy, emocí a psychických stavů hrdiny - začínajícího umělce.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode