Prokletí básníci

10.12.2008 16:20

 

Prokletí básníci    

Charles Baudelaire 1821-1867

Zakladatel moderní poezie. Básník, kritik, překladatel. Žil a psal na rozhraní dvou uměleckých epoch-využívá prvků romantismu, také realismu a naturalismu, zároveň pracuje se skrytými významy symbolismu a s prvky dekadence.

Jeho život poznamenala smrt otce. Před maturitou byl vyloučen ze školy. Cestoval, vedl bohémský život, provokoval vzhledem, erotickým vztahem k mulatce, drogami...Vnitřně i navenek se rozchází se společností a žije podle vlastních zákonů.

Zasvětil 17 let překladům E.A.Poea, kterého objevil pro fr. literaturu.

Baudelaira překládali Vrchlický, Čapek, Nezval, Dyk, Fischer,...

Tvorba, interpretace děl

 

Paul Verlaine 1844-1896

Franc. básník a prozaik. Krátce pracoval jako úředník, po sňatku vedl nějakou dobu spořádaný měšťanský život v domě manželčiných rodičů.Vše se změnilo poté, co poznal Rimbauda. Opustil kvůli němu ženu a sotva narozené dítě, žili bohémslým životem-toulky, cesty, alkoholové opojení,...Jeden ze sporů s Rimbaudem řešil tím, že ho postřelil. Strávil pak 2 roky ve vězení. Tam se obrátil ke katolické víře, ale pak znovu upadá do alkoholismu.

U nás překládán Vrchlickým, Čapkem, Dykem, Seifertem, Hrubínem, Sýsem.

Tvorba, interpretace děl

 

Arthur Rimbaud 1854 - 1891

Arthur byl mimořádně nadané dítě a těžko snášel rodinné prostředí s depotickou, jednoduchou matkou. Několikrát utekl z domova, vedl bohémský život, sympatizoval s Komunou - napsal návrh ústavy Komuny. Jeho vztah s Verlainem byl plný rozporů. V Bruselu Verlainem postřelen.

Jeho dílo vzniklo mezi 15.-20. rokem života, proto je nazýván "božský rošťák". Později už nepsal a jako voják, dělník u cirkusu, obchodník cestoval po Evropě, Asii, Africe. Měl vědecké zájmy, konal výpravy do nitra pouště.

Zemřel na rakovinu.

Jeho poezie je spontánní, vyniká obrazností, metaforičností,občas překvapivou pointou. Dbá podobně jako Verlaine na hudebnost verše.Chce dospět k neznámému rozrušováním všech smyslů. Z básní je cítit odpor k náboženství,k měšťákům, k falešnému vlastenectví.Básně vycházely pouze časopisecky.

Tvorba, interpretace děl

 

Stéphane Mallarmé 1842- 1898

Vůdčí představitel fr. symbolistů. V jeho bytě se scházeli básníci a obdivovatelé poezie. Svými debatami ovlivnili další vývoj symbolismu.

Svými básněmi se bouřil proti všednosti, distancoval se od banality a přízemnosti světa.

Překládán u nás Vrchlickým, Hrubínem, Nezvalem.

Tvorba, interpretace děl.

 

Tristan Corbiére 1845 - 1875

 

Ke generaci prokletých básníků se řadí také někteří prozaikové.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode