Světové drama a divadlo v 1. polovině 20.století

11.02.2009 17:52

• Rysem moderního dramatu je mísení dramatických, epických a lyrických principů

• Mísí se také tragické a komické prvky, uplatňuje se impresionismus, symbolismus a nové umělecké směry

• Existuje poměrně bohatá divadelní kultura, vznikají divadelní školy, státy si budují svá národní divadla

• Rozvoji dramatu nahrává také rozvoj techniky: osvícené jeviště umocňuje dramatický zážitek

 

Autoři:

Maurice Maeterlinck (1862 - 1949) : Belgický dramatik. Symbolistní pohádka Modrý pták

Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904):

,,V dramatech je třeba podat život takový, jaký je, a lidi takové, jací jsou...Lidé obědvají, přicházejí a odcházejí, mluví o počasí, hrají karty a mezitím se utváří jejich štěstí a rozbíjejí jejich životy."

V jeho hrách chybí výrazné dramatické konflikty, jde o banální životní situace. Většinou jde o přehlídku lidských povah a propletenec osudů. Jeho hry bývají označovány za lyrické drama, lyričnost se mísí s tragikou (smích skrz slzy).

Tři sestry, Racek, Strýček Váňa, Višňový sad

Višňový sad: Majitelka panství Raněvská se vrací s bratrem a dcerou z Paříže do rodného domu do Ruska. Na život v zahraničí už nemá peníze. Statek doma je zadlužen, má být prodán v dražbě. Podnikatel Lopachin (nápadník Varji, Raněvské nevlastní dcery) radí vykácet višňový sad a pozemek pronajímat chatařům. Raněvská na návrh nepřistoupí, koná se dražba a panství koupí právě Lopachin, jehož otec a děd zde žili jako poddaní. Raněvská se loučí se starým sadem a odjíždí zpátky do Paříže. Višňový sad, symbol starých časů, je pokácen.

Čechov napsal drama nejen o zániku starých časů, ale také o touhách a snech, které není možno uskutečnit.

 

Alfred Jarry (1873 - 1907):

Výstřední bohém, pohrdal konvencemi, rád provokoval, ničil se alkoholem, zemřel na tuberkulózní zápal mozkových blan. Francouzský prozaik a dramatik, má blízko k surrealismu, k černému humoru, předjímá postupy absolutního dramatu.

Král Ubu: Dragounský kapitán, chce se zmocnit trůnu, na nátlak své ženy zmasakruje královskou rodinu, prohlásí se králem, likviduje odpůrce. Je poražen ruskými vojsky a spolu s matkou Ubu prchá.

Jarry vychází ze schémat historické tragédie, kterou však paroduje. Postavy jsou šablononvité, mají jednoduchá gesta, představují určité typy chování. Otec Ubu je hulvát a zbabělec, nemorální chamtivec. Myslí pouze na své břicho a kapsu. Ztělesňuje zlo, podlost a tupost. Mluví vulgárním slovníkem doplněným o nabubřelé řečnické obraty. Premiéra roku 1896 vyvolala skandál. Jarry svým pojetím divadla ovlivnil celé moderní divadlo. Hra byla zfilmována 1996 F. A.Brabcem s M. Labudou a L.Bílou v hl. rolích

Ubu spoutaný, Ubu na homoli, Ubu paroháčem

 

Luigi Pirandello (1867 - 1936): Italský prozaik a dramatik, N.C. 1934

Šest postav hledá autora (podtitul Hra, kterou nutno udělat): Princip divadla na divadle, hry ve hře. Na jeviště přijde šest lidí se svými problémy a žádají ředitele, herce, režiséra, aby z jejich osobních dramat vytvořili hru. Postavy se stanou herci a herci diváky. Vše je vyprávěno, předváděno a zároveň komentováno (epické divadlo).

Příběh postav se odvíjí nesouvisle, vyskytují se neřešitelné rodinné situace následkem manželského trojúhelníku a neschopnosti komunikace. Všeobecný chaos je dán tím, že každý má svou pravdu, ale především faktem, že individuální pravda je proměnlivá a nikdo není ochoten vzdát se své představy o sobě.

Postavy nemají jména, vystupují jako Otec, Matka, Syn, Dcera, Holčička, Chlapec

Každý má svou pravdu, Jindřich IV.

 

George Bernard Shaw (1856 - 1950):

Autor irského původu, N.C. 1925, psal drama, eseje, kritiky. Mistr vtipu a paradoxu, velký ironik, ironizoval společenské konvence a předsudky. Psal hry kritické, komické a historické. Byl kontroverzní uměleckou osobností, tíhl k levicové politice - byl členem Fabiánské společnsoti, která usilovala o reformu kapitalismu.

Jeho hry jsou tzv. diskusní komedie: nahradil složitou dějovou zápletku dramatickými debatami.

Živnost paní Warrennové, Caesar a Kleopatra (polemika s Shakespearovým romantickým pojetím velké lásky, nekončí happy endem, Caesar odjíždí)

Pygmalion: Příběh profesora nagličtiny Higginse a prosté londýnské květinářky Lízy Doolittlové. Odkazuje na Ovidiovy Proměny (Pygmalion stvořil krásnou sochu a Afrodita mu ji oživila)

Higgins se vsadí s přítelem Pickeringem, že z Lízy, dcery popeláře, vychová dokonalou dámu. Zdaří se, jeho zájem tady končí, jenže Líza se do něj zamilovala. Je v těžké situaci, na ulici se vrátit nemůže a k jinému životu nemá prostředky. Pomůže jí Higginsova matka, vezme ji k sobě domů. Higgins Lízu začne postrádat , dá jí to i najevo, nicméně vztah zůstane otevřený.

Jde o emancipaci ženy, její proměnu způsobí nejen Higgins, ale i prostředí a životní styl. Higgins je pedantický intelektuál omezený oborem, starý mládenec, který v ženách vidí jen hospodyně. Lízina proměna jej zaujme a začne ji postrádat, aniž si to chce připustit.

Shaw měl krirický postoj k britské kastovnické společnosti. Vztah Higginse a Lízy nechal otevřený. Je na divákovi, zda Líza dovede svou revoltu proti Higginsovi do konce (bouří se proti tomu, že v ní Higgins vidí jen objekt vědeckého zájmu), nebo jestli sympatie přerostou v lásku.

1956 vznikl muzikál My Fair Lady, v 60. letech i film - Audrey Hepburn

Velký ohlas měla i inscenace brněnského Městského divadla, která využívá hantec - My Fair Lady ze Zelňáku 

Svatá Jana: Rebelka a kacířka, která se nemíní podřídit dogmatům církve a zaplatí životem.

Jana je prostá venkovská dívka. Uposlechne vnitřní hlasy a postaví se do čela vojska, které má osvobodit Francii od anglického obléhání. Zpočátku nachází podporu šlechty, po korunovaci dauphina Karla králem ji však spojenci zradí. Padne do zajetí Angličanů, je souzena inkvizicí a odsouzena pro kacířství k upálení. Dostane strach a podepíše odvolání. Když se odzví, že stráví zbytek života v žaláři, přiznání roztrhá a je upálena.

V epilogu se Jana schází ve snu s králem a šlechtici. Rozsudek nad ní byl odvolán, byla rehabilitována. Všichni na Janu vzpománají v dobrém, mluví o jejím svatořečení,ale když se Jana ptá, zda má vstát z mrtvých a vrátit se jako živá, pomalu se postavy vytrácejí, jejich chvály nahradí mlčení. Jde o konflikt génia a konvencí: lidé nejsou schopni přijmout toho, kdo je převyšuje morálně, vírou, odvahou...Také konflikt jedince a moci.

 

♣Edmond Rostand- 1868 - 1918

Cyrano z Bergeracu : novoromantické drama, které časově spadá do 19. st.,ale předznamenává  drama ve 20. st. Je v něm směs tragiky, komiky, lyričnosti, epiky. Dodnes se hraje a sklízí úspěchy hlavně díky dokonalému verši. Drama bylo i zfilmováno/s G. Depardieu/.

   Veršovaná hra má 5 dějství. Hrdinou je historická postava spisovatele a vojáka ze 17. st. Cyrana. Cyrano miluje Roxanu, ale tají před ní svou lásku, neboť je nepříliš pohledný. Roxana se zamiluje do kadeta Kristiána. Netuší, že postrádá jemného ducha. Cyrano píše Roxaně milostné dopisy, podepisuje je Kristiánovým jménem. Dopisy jsou krásné, plné citu. Jednou v noci při schůzce Kristiána zastoupí a oslní Roxanu svým Vyznáním. Dopomůže oběma ke sňatku. Posléze jsou Kristián a Cyrano odvedeni do bitvy o Arras, Kristián padne. Roxana se uchýlí do kláštera. Po mnoha letech se zde setká s Cyranem, ten je raněn a vyzná Roxaně svou lásku. Roxana pochopí sitaci, ale Cyrano  zakrátko umírá.

 

Paul Claudel, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Jean Cocteau , Apollinaire

Gerhart Hauptmann, Frank Wedekind, Ödön von Horváth

 

♣Bertolt Brecht - 1898 - 1956

Básník, prozaik, dramatik,divadelní teoretik, režisér, publicista. Působil v Berlíně a v Mnichově. Před fašismem utekl do Dánska, pak pobýval v různých zemích, nakonec odjel do USA. Po válce se vrátil, r.1949 zakládá divadlo Berliner Ensemble ve východním Berlíně. Žil v NDR.

   Zdůrazňoval výchovnou funkci divadla.Tomu sloužila jeho teorie epického divadla:

- herec má ukázat víc, než role předepisuje, má kombinovat vyprávění a předvádění

-divák má pracovat intelektem, ne se vcítit. Brecht mluví o zcizovacích efektech - songy, plakáty podél stěn hlediště, promítání

- chce vzbudit divákovu aktivitu, vynucuje rozhodnutí

Brecht často aktualizoval cizí náměty- např. Gorkého Matku, Haškova Švejka. Songy mu skládal Kurt Weill.

Třígrošová opera - adaptace hry Johna Gaye,komedie o zlodějích z londýnského prostředí,parodie kýčovitých žánrů hudebního divadla .Podobenství o  prorůstání zločinu do společnosti

Strach a bída Třetí říše

Dobrý člověk ze Sečuanu

Pan Puntila a jeho sluha Matti

Život Galileův: Brecht řeší otázku, zda může strach ze smrti omluvit vědecké selhání člověka. Galileo totiž svou teorii o oběhu Země kolem Slunce odvolal, neboť se bál o svůj život.

Matka Kuráž a její děti : drama z třicetileté války Vychází z povídky H.J.Ch. von Grimmelshausena. Příběh markytánky Anny Fierlingové a jejích dětí, němé Katrin, Eilifa a Švejcara začíná r. 1624 .Vojáci verbují a Kuráži se nepodaří zabránit Eilifovi ve vstupu do armády. Švejcar ukradne  plukovní kasu, matka by ho mohla zachránit, kdyby kaprála uplatila. Musela by ale prodat svou káru. Smlouvá tak dlouho, až Švejcara zabijí.  Matka Kuráž se švédskými vojsky projde Polsko, Německo, několikrát ztratí majetek, dostane se do zajetí. Doprovází ji polní kazatel, později se k ní přidá kuchař. S tím má možnost odejít do Utrechtu, ale bez Katrin, proto zůstává.S postupující válkou ztrácí Eilifa a také Katrin. Táhne sama dál.   Její tragédie je v tom, že je nepoučitelná, válka jí bere její  rodinu, ona ale na válce založila svoji živnost . Mír jí ohrožuje živobytí.

Brechtovi nezáleží na tom, aby pochopila Kuráž, má pochopit divák. Songy ke hře napsal Paul Dessau.

Brecht psal také povídky: Historky o panu Keunerovi, Kalendářní povídky / např. Kavkazský křídový kruh /

 

♣Johan August Strindberg - 1849 - 1912

Psal historická dramata - např. Královna Margot , dále damata o vztazích mužů a žen, většinou pojatých jako věčný boj obou pohlaví.

Slečna Julie

Tanec smrti : Alice a Edgar žijí na opuštěném místě, v izolaci,děti jsou dospělé,odešly  do města. Alice trpí ztrátou všech kontaktů, navíc s manželem je soužití po letech značně vysilující. Jedinou její spojnicí se světem je telegraf, který se naučila tajně ovládat.

Když přijede na návštěvu bratranec Kurt, vyjeví mu celou ubohost svého života, z něhož nevidí východiska,snad jen po manželově mrti. Ve druhé části jsou ve středu zájmu děti: Kurtův syn si má vzít dceru Alice a Edgara. Tomu Edgar zabrání.Manipuluje city svých dětí naprosto bezohledně. V závěru hry umírá na mrtvici a Alice si přece jen smířeně uvědomí také jeho kladné stránky.

 

Tennessee Williams - 1914 - 1983

Americký dramatik, zajímal se o nitro postav a konflikty v americké rodině středních vrstev. Hrdinové jsou problémoví lidé (alkoholici, neurotici, outsideři), kteří jsou v konfliktu s konvenční morálkou.

Skleněný zvěřinec

Kočka na rozpálené plechové střeše: zfilmováno, v hlavních rolích Paul Newman a Elizabeth Taylor. Psychologické drama o narušených vztazích v manželství a rodině (nevěra, alkoholismus...)

Tramvaj do stanice Touha: Neurotická Blanche prchá k sestře Stelle do New Orleans, aby unikla traumatu ze svého manželství. Její iluze však zničí primitivní švagr Stanley Kowalski, který ji znásilní. Sestra jí nevěří a nechá ji odvézt do ústavu pro choromyslné. Hra líčí zborcení iluzí a násilí, které ničí touhy.

 

♣Eugene Gladston O'Neill 1888 - 1953

První a zatím poslední americký dramatik poctěný Nobelovou cenou (1936). V hrách uplatňoval Freudovu psychanalýzu při odkrývání lidské duše. Někeré hry jsou značně autobiografické.

Cesta dlouhého dne do noci: Autor se vypisuje ze zážitků z dětství a mládí: Otec byl hercem, putoval z místa na místo, rodina žila po hotelích a ubytovnách a postrádala pocit domova. V jeho životě a stejně i ve hře je matka narkomanka, která se snaží přehlušit pocit viny za smrt jednoho dítěte morfiem. Bratr byl alkoholik. On sám trpěl tuberkulózou, později alkoholismem, měl návaly depresí a sebevražedné sklony. Ve hře jsme svědky toho, jak se členové rodiny vzájemně osočují, hroutí se pod tíhou svých provinění, nemají sílu z kolotoče depresí vybřednout. Spějí do skutečné i symbolické tmy.

Smutek sluší Elektře: Parafráze Aischylovy Orestei. Generál Ezra Mannon (Agamemnon) se vrací z války Severu proti Jihu. Je otráven manželkou Kristýnou (Klytaimestra), která si v době jeho nepřítomnosti našla milence v námořním kapitánovi Brandtovi (Aigisthos). Z války se vrací také syn Orin (Orestes). Sestra Lavinie (Elektra) jej zasvětí do situace a podnítí ho, aby zabil matčina milence. Kristýna spáchá sebevraždu a Orin s Lavinií odcházejí na cesty, aby zaplašili hrůzné zážitky. Orinovi se nepodaří utišit výčitky svědomí a spáchá sebevraždu. Lavinie se zavře do domu otcových předků, přerušuje kontakt se světem a čeká na smrt. Postavy se zmítají ve svých vášních, autor ukazuje, jak tyto vášně a taky válka ničí člověka.

 

Federico García Lorca 1898 - 1936

Španělský básník a dramatik, popraven frankistickou policií. 

Krvavá svatba- viz sešit 

Dům Bernardy Albové - viz sešit

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode