Nové umělecké směry druhé poloviny 19. století

03.12.2008 18:42

Nové umělecké směry druhé poloviny 19. století

 

Impresionismus: - projevil se v hudbě, malířství, literatuře

                         - zdůrazňuje neopakovatelný osobní prožitek

                         - chce zachytit určitou náladu, pomíjivý okamžik

                         - název podle obrazu Clauda Moneta Imprese: Východ slunce

                         - okamžitý dojem nemá být zkreslen racionálním poznáním

                         - v malířství barvy, světla, pocit nehotovosti, mlhavé kontury ( Degas, Renoir, Manet )

                         - V hudbě Debussy, V. Novák, M. Ravel

                         - v literatuře jde hodně o melodii textu, je oslabený příběh, převládají náladové, lyrické prvky, jde o bezprostřednost, spontánnost, citovost

                         - objevuje se názor, že realita je jen odrazem jiného světa a básník má skrytý svět odkrývat

 

Symbolismus: - základním prostředkem literárního symbolismu je nepřímé pojmenování - symbol, náznak

                      - chce být opozicí k popisnému naturalismu a smyslově povrchnímu impresionismu

                      - symbolistní vyjádření je výpověď o nevyslovitelném, skrytém, mnohovýznamovém

                      - význam nelze určit jednoznačně, čtenář vnímá atmosféru básně a tajemství

                      - nejde o to, co básník myslel, ale o to, co čtenář cítí

                      - básnické obrazy jsou smyslově konkrétní, navozují barvy, zvuky, čichové i hmatové dojmy

                      - vedle fantazie nutno zapojit i intelekt

                      - volný verš, poezie přechází do prózy

                      - představitelé: Antonín Sova, Edvard Munch (malíř)

 

Dekadence: - souvisí se smybolismem, oba směry občas splývají

                   - pocity bezvýchodnosti z úpadku světa, únava, přesycenost, znechucení ze společnosti, kde vládne majetek a přízemnost

                   - dekadenti proto odmítají společnost a vyčleňují se z ní, vysmívají se jí

                   - soustřeďují se na výlučné prožitky, rafinované formy, na ,,zakázané ovoce" (drogy, alkohol, sexuální výstřelky)

                   - vyznávají kult aristokratického jedince povzneseného nad dav

                   - představitelé: ,,prokletí básníci" Varlaine, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Někdy jsou termínem ,,prokletí básníci" označováni i autoři jiných období: Villon, Poe

 

Secese:    - směr v užitém a dekorativním umění

               - barvy, ornamenty, asymetrie, rostlinné motivy

               - A. Gaudí, G. Klimt, A. Mucha 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode