Morfologie

20.10.2008 20:17

 

- jaký je rozdíl mezi slovy lexikálními, gramatickými, lexikálně-gramatickými, které slovní druhy kam patří?

- urči druhy zájmen: kdosi, sám, všichni, žádný, ničí, svůj, mně, ji, lecjaký, cokoli, čísi, jež, již

- urči druhy číslovek: tisící, troje, paterý, trojnásobný, mnohý, několikero, několikátý

- zařaď do systému SD: pětka, pětina, pětice

- vyjmenuj způsobová a fázová slovesa a slovesa pomocná

- podle příkladů rozděl druhy příslovcí: tudy, zítra, dobře, proto, velmi

- uveď příklad předložek vlastních a nevlastních

- rozliš spojky podřadicí a souřadicí: třebaže, než, tudíž, neboť, dokonce, nýbrž, ač, jakmile

- charakterizuj částice: co se jimi vyjadřuje?

- pojmenuj následující přechodné typy SD: odmlouvání, naši, pokojská, jednička, spadlý, zničený,samotný, všechen , nutno, třeba

- co je to etický dativ?

- urči číslo následujících substantiv: Budějovice, hodinky, kamna, kamení, lidstvo

- urči životnost: sněhulák, rodiče, hmyz, národ, ledoborec

- co víš o rodu jmen dítě, oko, ucho?

- co je to autorský plurál? Uveď příklad !

- jakým způsobem lze v češtině vyjádřit rozkaz- kromě imperativu?

- rozliš vid u sloves: vydělávat, koupit, vařit, číst, zanést, strašit, vylodit se

- rozliš  na příkladech opisné a zvratné pasívum

- rozliš trpný rod od jmenného přísudku se sponou: Vzal jsem za kliku, ale dům byl zamčený. X  Dům byl zamčený celou noc.

- zopakuj si duálové skloňování v češtině/ oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa/

- zopakuj si skloňování zájmen JENŽ a TENTÝŽ

- urči rod a čas přechodníků: střídajíc, byvše, nesa, zakryvši, řka

...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode