Osvobozené divadlo

08.03.2009 16:38

     Počátky českého avantgardního divadla spadají do poloviny 20. let. Na půdě uměleckého spolku Devětsil, který sdružoval avantgardní umělce, /např. Nezvala, Biebla, Seiferta, Wericha, Voskovce, Teigeho, Halase, Vančuru, E.F.Buriana,.../vznikla netradiční divadelní skupina, která si říkala Osvobozené divadlo. Působil tu vliv ruské avantgardy, ruští divadelníci Mejerchold a Tairov vedli tzv. odpoutané divadlo, které se chtělo vymanit z konvencí tradičního klasického dramatu. Frejka pokřtil novou scénu Osvobozené divadlo.

     Divadlo bylo ovlivněno poetismem, futurismem, dadaismem. První představení uvedli konzervatoristé Frejka a Honzl: byla to adaptace a parodie Moliéra pod názvem Cirkus Dandin. Hra neměla velký úspěch.

     Roku 1927 se OD rozdvojilo. Kvůli názorovým neshodám se odtrhli Frejka a Emil František Burian, kteří založili scénu Dada. V původním OD zůstal Jindřich Honzl, který byl hlavním režisérem , autorsko-herecká dvojice V+W, od roku 1929 se k nim přidal hudební skladatel a interpret Jaroslav Ježek.

     OD se v počátcích inspirovalo americkými groteskami, cirkusovými klauny, commedií dell´arte, přes Ježka také jazzem.

Ve hrách vystupovala taneční skupina Joe Jenčíka - Jenčíkovy girls.

     Hráli nejprve v Umělecké besedě na Malé Straně, pak v paláci Adria na Václavském náměstí, v paláci U Nováků /dnes divadlo ABC/ ve Vodičkově ulici.

     1. představení bylo West pocket revue /1927/.  Bylo to pásmo klaunských skečů, parodie, improvizace. Děj sloužil jen jako kostra pro vtipné herectví pánů V+W.Šlo o recesi, humor, slovní hříčky, ale také o jemnou kritiku společnosti , zatím jen v narážkách, nijak programově. Bylo to Werichovo 1. veřejné vystoupení, na plakátě se objevil pod pseudonymem J.W.Rich.Pro velký úspěch se hra dočkala mnoha repríz.

     Zvláštností her OD byly tzv. forbíny/ z něm. vor der Bühne/: vznikly z nutnosti zabavit diváky při technických problémech s kulisami, staly se tradicí. V+W vystupovali před zataženou oponou a vedli improvizovaný dialog se sebou a s publikem.

     Hry z počátku OD, do 30.let:

Vest pocket revue, Fata morgána, Ostrov Dynamit, Sever proti Jihu, Golem, Nebe na Zemi, Rub a líc, Smoking revue, Premiéra Skafandr,...

Vest pocket revue: Fotograf Josek potřebuje fotografii rozzuřeného spisovatele Kvida, aby mohl zahájit výstavu. Jeho švagři Publius Ruka a Sempronius Houska mu mají pomoci fotku získat. Pronásledují Kvida po celém světě,kde spisovatel hledá námět pro svůj nový román.

Hra s vtipnými dialogy, chce oprostit diváka od starostí. Obsah je absurdní, nejde o děj, jde o klauniádu V+W.

     Fata morgána: jazzová revue. V+W hrají dva trestance Eufrata a Tigrida, kteří prchají z vězení na lokomotivě a pak zjistí, že koleje končí v poušti. Navíc se stroj porouchá a trestanci ho opravují. Až je lokomotiva spravena, jede zpět, protože zařadili zpátečku. Umírají na poušti, dozví se, že věznice vyletěla do vzduchu .

Golem: Praha za Rudolfa II. Hvězdopravec Břeněk stvořil Sirael, krásnou dívku. Císař si přeje, aby se do něj zamilovala. V tom mu má pomoci Golem, jenže mu chybí šém. Sirael se nakonec zamiluje do Břeňka.

     Ve 30. letech nastává v poetice OD obrat. Vlivem hospodářské krize a situace v politice , kde se k moci dostává fašismus, se V+W uchylují k ostřejší kritice společnosti, jejich hry jsou satirou na diktátorství, na fašismus, na různé události u nás a v Evropě /např. střelba do stávkujících dělníků, nezaměstnanost,.../  

     Caesar: 1. jasně politická hra z roku 1932. V Římě vládne Caesar. S jeho životem v bohatství kontrastuje chudoba římského lidu a hlad. Lidé vidí hrozbu v přítomnosti Kleopatry,myslí si, že Caesar svrhne republiku, aby jí ukázal svou moc. Toho se bojí i senát a nutí Kleopatru k odjezdu. Terentius Bulva a Titus Papullus představují chudé Římany. Jsou ve vězení kvůli nápisu na zdi "Brutus krade ".Uprchnou a kují plány proti Caesarovi. Senátoři i Kleopatra se rozhodnou Caesara zabít. Plány se jim nezdaří, ale Caesar smrti neujde. 

Osel a stín : hra z téhož roku. Podobenství o převzetí moci nacisty. Ukazuje neschopnost zfanatizovaného davu udělat si správný úsudek. Děj se odehrává v řecké Abdéře v době krize. Panuje hlad. O moc soupeří dva rivalové - Hippodromos a Kontokorentos. Děj se přesouvá na tržiště, kam na oslu oslaře Skočdopolise přijíždí zubař Nejezchlebos. Ten je bez peněz a doufá, že mu lidé zaplatí dluhy za jeho služby. Lidé však utíkají, nemají peníze. Zubař si chce odpočinout a sedne si do oslova stínu. Vtom po něm oslař požaduje poplatek také za oslův stín. Zubař oponuje, že stín vrhá osel díky slunci a to patří všem. Lidé se rozdělí na dva tábory-na zastánce oslaře a zubaře. Spor se dostane k soudu. Oslaři ani zubaři se to nelíbí, chtějí se udobřit, ale Hippodromos a Kontokorentos jim to nechtějí dovolit. Skočdopolis a Nejezchlebos se rozhodnou osla zabít. Vzápětí se na scéně objeví nový živý osel, H.+K. v přestrojení, kteří zfanatizují lid. Zasáhne bůh Dionýsos, způsobí zatmění slunce a lid pochopí, že ve tmě jim osel k ničemu není a rozhodnou se ho sníst. Dionýsos v závěru konstatuje:" Ani chutí se  vaši vůdcové od osla nelišili."

     Kat a blázen:1934, děj se odehrává v imaginárním Mexiku. V+W hrají kata Gaspara Radúza a vězně Melichara Mahulena.Nejdříve jsou ve vězení, po mnoha letech, kdy se změní režim, jsou povoláni, aby se stali vůdci národa. Prchnou na odlehlý ostrov.

Balada z hadrů : 1935 , inspirováno Fr. Villonem. Ze hry je Ježkova slavná píseň Proti větru.

Nebe na Zemi:1936, komedie z antického prostředí. V+W jsou knězem a kostelníkem v Jupiterově chrámu a těží z lidské pověrčivosti.

Rub a líc: 1937, V+W jsou nezaměstnaní v době krize, jmenují se Krev a Mlíko. Podle této hry je film Svět patří nám.

Těžká Barbora: 1937, předzvěst 2.sv.války. Děj je umístěn do středověkého Eidamu. V+W hrají žoldnéře cizí válečnické země, kteří mají vyvolat záminku k přepadení mírumilovné země.

Z Eidamu se vypravuje cizinec Peter s těžkým nákladem do sousedního Yberlandu. Yberlandští vojáci zatím číhají na hranicích s úmyslem napadnout Eidam. Vymyslí plán: aby ospravedlnili vpád, zinscenují přepadení vlastního kupce. Přepadnou však Petera, ze kterého se vyklube důstojník yberlandské armády. Ze strachu z následků uprchnou i s nákladem do Eidamu. Tam vyjde najevo, že Peter pašoval přes Eidam do Yberlandu mohutný kanón zvaný Těžká Barbora. Oba žoldnéři jsou uvrženi do vězení a čekají na smrt. Eidamští radní se mezitím hádají, jak využít bronz z děla. Peter se v přestrojení pokouší dělo zničit. Spolčí se s eidamským zámeckým pánem Wandergruntem, ten mu vydá plány města a Peter chce na Eidam zaútočit. Oba žoldnéři uprchnou z vězení a varují Eidamské. Ti proti Yberlandu použijí Těžkou Barboru a zaženou cizí vojsko na útěk.

Silné protiválečné podobenství o Hitlerových ambicích a jeho nároku na Sudety.

Pěst na oko aneb Caesarovo finále:1938, poslední hra. Řada epizod z různých etap historie- trojská válka, Kolumbus, Michelangelo, konec Rakouska-Uherska, smrt Caesara,...Autoři chtějí vyjádřit myšlenku, že dějiny dělají prostí lidé, ne vysoce postavení vládcové. Jde o historii naruby, proto "pěst na oko".

Základním principem her je být postavou a zároveň komentátorem děje. Tak vznikal neopakovatelný kontakt s publikem.

Divadlo svou satirou "ohrožovalo veřejný pořádek", r.1938 bylo zavřeno. V+W spolu s Ježkem emigrovali do USA. Vysílali na vlnách BBC, hráli Ježka, parodovali Němce. Voskovec získal angažmá na Broadwayi.Ježek r. 1942 umírá. Po válce se V+W vrátili, chtěli navázat na předválečnou činnost, ale doba politické ani společenské satiře nepřála, úspěch se neopakoval. Uváděli např. Divotvorný hrnec, americký muzikál s českými prvky.

Po převratu r. 1948 Voskovec odchází do Francie a pak do USA, Werich hraje s Horníčkem v divadle ABC, účinkuje ve filmech /Pekařův císař, Císařův pekař, Až přijde kocour,.../ píše knihy: Fimfárum, Italské prázdniny, Potlach,...

Za své názory byl v nemilosti politiků, podepsal Chartu 77, pak se jeho podpis objevil na tzv. Antichartě, údajně omylem, podepisoval prý jiný dokument.

Na herectví V+W se pokusili navázat další autorské dvojice. Jazykový humor, jemný a inteligentní, zvládli snad jen Suchý se Šlitrem v divadle Semafor.

    

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode