Anglické osvícenství

01.11.2009 09:34

Daniel Defoe /vl. jm. Foe / 1660 - 1731

Věnoval se  podnikání, cestování,žurnalistice. Největší věhlas získal dobrodružnými příběhy: Robinson Crusoe, Kapitán Singleton, Moll Flandersová, Roxana aj.

Robinson Crusoe / Život a neobyčejná dobrodružství námořníka Robinsona Crusoa z Yorku/ založil tradici dobrodružné literatury, tzv. robinsonád.Údajnou inspirací byly autorovi osudy skotského námořníka Alexandra Selkirka, kterého na vlastní žádost vysadili r. 1704 na opuštěném ostrově v jižním Pacifiku.

     Defoova kniha je fiktivní autobiografií synka z měšťanské rodiny, který z touhy po dobrodružství uteče z domova. Na moři zažije mnohá do brodružství - bouři a následné potopení lodi, přepadení piráty, odvlečení do otroctví, práci v zajetí, útěk, nové ztroskotání, záchranu portugalskou lodí, po dalším neštěstí se jako jediný ocitá na opuštěném ostrově , kde musí vynaložit všechno úsilí, aby přežil. Díky pracovitosti, houževnatosti a umu se mu to podaří. Obdělává půdu, vypěstuje si obilí, získá mouku a upeče si chleba. Ochočí si několik zvířat, upraví si příbytek, založí krb , naučí se vyrábět si šaty, zbraně, boty, svíčky, později také cihly a hrnce z hlíny, které vypálí a získá kvalitnější stavební materiál a nádobí. Z vraku lodi zachrání různé užitečné předměty. Najde tam také živého psa.Z rukou kanibalů vysvobodí mladého muže, kterého pojmenuje Pátek. Konečně má také přítele. Vychovává ho v duchu křesťanských zásad. Po osmadvaceti letech pobytu na ostrově přirazí ke břehu anglická loď. Jejímu kapitánovi Robinson pomůže potlačit vzpouru. Za odměnu je přijat i s Pátkem na palubu a odplují do Anglie. V Anglii už se setká jenom s matkou, otec zemřel.

     Kniha oslavuje trvale platné pozitivní vlastnosti jako houževnatost, důvtip, vynalézavost, vytrvalost, boj s překážkami, překonávání bolesti a překážek. Tyto vlastnosti potřebovala mladá buržoazie, aby se prosadila. Fakta a fikce jsou v románu působivě propojeny,romanticky dobrodružně a přitom přesvěčivě. Kniha byla zdrojem literárních i filmových adaptací.

 

 

Jonathan Swift 1667 - 1745

Narodil se do rodiny anglických přistěhovalců v Dublinu. Tam prožil větší část života. Získal doktorát teologie a stal se duchovním anglikánské církve. Psal útočné politické letáky a ostré satirické pamflety proti náboženskému fanatismu a proti potlačování lidských práv. Jeho největším dílem je čtyřdílný alegoricko - satirický cestopis Gulliverovy sesty.

     Původní a úplný název románu je Cesty k rozličným národům světa, jak je prožil Lemuel Gulliver, zprvu ranhojič,později kapitán na rozličných lodích. Je to utopický cestopis fiktivního cestovatele.

V 1. dílu Cesta do Liliputu G. stručně vylíčí svůj život, ztroskotání lodi v jižních mořích a záchranu na neznámém ostrově Liliputu, jehož obyvatelé jsou dvanáctkrát menší než on. Popisuje jejich zvyky, setkání s císařem a císařovnou, pomoc Liliputánům, cestu do sousední země Blefusku a návrat do Anglie.

     Ve 2. díle Cesta do Brobdingnagu podnikne L.G. výpravu do země obrů. Původně měl jet jinam, ale při zastávce lodi jde G. obhlédnout okolí a jeho loď odpluje bez něj. Žije nejprve u sedláka, který ho ukazuje jako raritu, pak jej odkoupí královna a dostane se ke dvoru. Seznamuje královské manžely s poměry v Anglii. Souhrou okolností se ocitá na moři, ujme se ho anglická loď a dopraví ho domů do Anglie.

     3. díl Cesta do Laputu, Barnibarbi, Luggnaggu, Glubdubdribu a do Japonska popisuje život na létajícím ostrově Laputu/ alegorie odtrženosti od života/, úpadek ostrova Barnibarbi /Irsko/, charakterizuje absurdity akademického života a výzkumů, líčí setkání s historickými osobnostmi na ostrově čarodějů a kouzelníků a nesmrtelnými struldbrugy v Luggnaggu. Následuje cesta do Japonska a odtud do Anglie.

     4. díl Cesta do země Hvajninimů konfrontuje život moudrých koní Hvajninimů a zdivočelých lidí Jahuů. Hvajninimové neznají závist, pýchu, zlobu a kořistnictví, zatímco jim sloužící Jahůové jsou prohnaní, zlomyslní, zbabělí, úskoční, pomstychtiví. Po dobrodružné plavbě se G. vrací do Anglie a v závěrečné kapitole vyjadřuje poučení ze svých cest. Zdůrazňuje pravdomluvnost, nestrannost, toleranci, odmítá pokořování, okrádání, hubení domorodých obyvatel evropskými kolonizátory.

     Román ukazuje na problémy Anglie a nedostatky evropské civilizace vůbec. Autorův pesimismus má podněcovat k boji proti nespravedlnosti. je to také výchovný román.

U nás vyšlo s vynikajícími ilustracemi Cyrila Boudy.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode