William Shakespeare - hry

03.06.2009 21:37

HAMLET

Horacio upozorní Hamleta, že noční stráži na Elsinoru se zjevuje duch princova otce, zemřelého krále.Hamlet se od přízraku dozví, že otec byl zavražděl Klaudiem, svým bratrem,který také svedl královnu Gertrudu. Hamlet se chce pomstít,a tak se rozhodne předstírat šílenství. Odmítne lásku Ofélie, neboť pozná, že se dala zneužít pro záměry svého otce Polonia a krále Klaudia a má zjistit Hamletovu pomatenost. Ve svých bývalých spolužácích odhalí H. Klaudiovy špehy. H.využije kočovné herecké společnosti a zinscenuje otcovu smrt - chce získat důkaz Klaudiovy viny. Váhá s pomstou. Zavraždí bezděčně Polonia. Klaudius posílá Hamleta do Anglie, tam má být zlikvidován. Doprovázejí ho jeho spolužáci Rosenkranz a Guildenstern. Hamlet vyvázne z léčky a vrací se domů. Na hřbitově se setká s Horáciem. Hrobníci kopou hrob Ofélii, která z nešťastné lásky zešílela a utonula. Jejího bratra Learta chce Klaudius využít proti Hamletovi. V souboji je H. zraněn. Zabije krále, umírá i královna Gertruda, která se omylem napije otráveného vína.

     Hamlet je typem rozporuplného hrdiny. Touží uskutečnit své plány, cítí povinnost potrestat zlo. Touží po činu, je však nerozhodný. Jeho pomsta připomíná marné gesto.

"Být, či nebýt?"

"Vymknuta ze svých kloubů doba šílí, že jsem se zrodil, abych napravil ji. "

Hamlet inspiroval např. Vladimíra Holana - básn. skladba Noc s Hamletem, později napsal i Noc s Ofélií.Autor a herec Ivan Vyskočil napsal hru Haprdáns. Inspiraci najdeme i v Čapkových Apokryfech nebo u E.F.Buriana.

Slavným představitelem Sh. rolí ve filmu byl algl. herec sir Lawrence Olivier.

 

 

KRÁL LEAR

     Námět z keltských pověstí. Lear chce rozdělit říši mezi Goneril, Regan a Kordélii podle toho, jak mu umí vyjevit lásku. Kordélie odpoví prostě a upřímně, řekne otci, že ho má ráda tak, jak jí káže povinnost, nic víc a nic míň.Otec ji prokleje. Kordélie s Kentem musejí opustit zemi.Ujme se jí francouzský král. Lear se stává přítěží pro obě dcery, vyštvou ho do běsnící bouře. Leara zachvátí šílenství. Zachrání ho hrabě z Glosteru. Je však obviněn z velezrady a oslepen. O Leara se stará Kordélie, je však na příkaz Edmunda, samozvaného vládce, oběšena. Goneril a Regan zahubí jejich vzájemná závist a žárlivost. Lear žalem umírá.

Tragédie ješitného stáří.

 

OTHELLO

 

     Pokřtěný urozený Maur, vojevůdce benátské republiky Othello, se tajně ožení s Desdemonou. Jeho poručík Jago, puzen žárlivostí a závistí, neboť Othello dal ve služebním postupu přednost Cassiovi, to prozradí Desdemoninu otci, ale Othello se obhájí. Dostává pověření odrazit Turky na Kypru. Jago spřádá intriky, chce v O. vzbudit žárlivost, opije Cassia a vyprovokuje ho ke rvačce. Cassio upadne v nemilost. Jago přemlouvá Desdemonu, aby se za Cassia přimluvila, a těchto setkání využívá k očernění Desdemony. Othello podlehne žárlivosti, Desdemonu zardousí a sám se zabije. Tragédie žárlivosti a závisti /Jago/.

 

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Komedie o peripetiích lásky, její složitosti a záhadnosti

Vévoda Theseus chystá sňatek s královnou Amazonek Hyppolitou. Do lesa utíkají dva milenci:Lysander a Hermie,kterým brání ve sňatku Hermiin otec. V lese panuje svár mezi králem a královnou elfů/Oberonem a Titánií/.Zároveň v lese athénští řemeslníci nacvičují hru o Pyramovi a Thisbě.

Na svatbě Thesea a obou mileneckých párů hrají řemeslníci truchlivou frašku.

Titánie se zamiluje do Klubka, jemuž Puk nasadil oslí hlavu.

Vztahy Titánie a Oberona se upraví.

 

Znaky Sh. her:

-neomezenost látky, času, místa

-obraz pozemského života , lidských vlastností

-postavy žen jako samostatných, nepodřízených bytostí

-příčinou tragédie vášeň nebo náhoda, ne osud

-verš se střídá s prózou /Sh. verš je blankvers/

 

ROMEO A JULIE - přečti si a zapiš obsah, všimni si krásného jazyka

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode