Romantismus ve velkých světových literaturách

31.01.2010 15:33

NĚMECKO

-v Německu romantismus vznikl jako umělecký směr. Působil tady vliv J.G. Herdera .Vznikly tu dvě romantické školy: starší jenská škola podle místa vzniku v Jeně a mladší heidelberská. Jenští romantikové se orientovali filozoficky, heidelberští zdůrazňovali lidovou slovesnost .

Jena: bratři Schlegelové, básník Novalis / vl. jm. Friedrich Hardenberg 1772 - 1801/: jeho nejvýznamnějším dílem je sbírka lyrizované prózy Hymny noci, kde vidí noc jako královnu světa a symbol nové, vyšší reality. Autor se proslavil také románem Heinrich von Ofterdingen.Hrdina románu je německý minnesänger ze 13. st. Jindřich, který ve snu spatří modrý květ. Touží ho získat, je mu symbolem absolutní krásy a poezie.

Heidelberg: Achim von Arnim /1781 - 1831 / Clemens Brentano /1778 - 1842 / : sbírali lidovou slovesnost, psali v lidovém duchu. Jejich sbírka Chlapcův kouzelný roh byla velmi populární.

Jacob a Wilhelm Grimmové /1785 - 1863 , 1786 - 1859 / : pohádkáři, sběratelé lidové slovesnosti. Jacob byl jazykovědec, založil germanistiku jako vědu, Wilhelm se zabýval historií, upravoval lidovou tvorbu.

Chtějí najít původní, čistou formu pohádky. Wilhelm je potom stylově sjednocoval, propracovával, přidával rčení, vypouštěl pro děti nevhodné motivy, posiloval křesťanské mravní vyznění.Často ale pohádky i přes tyto úpravy obsahují hrůzné motivy a kruté tresty za provinění.

Staly se vzorem pro pozdější vydavatele.Vyšly pod názvem Pohádky pro děti a celou rodinu. Patří sem např. Popelka, Šípková Růženka, Karkulka, Jeníček a Mařenka, Hrombuchdup, Král Drozdí brada, ...

Heinrich von Kleist 1777 - 1811

Rozbitý džbán - veselohra, děj se točí kolem rozbitého džbánu jako symbolu ztracené dívčí nevinnosti.

Michael Kolhaas N o kupci, bojujícím za svá práva

 

Friedrich Hölderlin 1770 - 1843

Básně Bb obdiv k antické vznešenosti, harmonii. Láska je v jeho podání touhou po kráse .

Hyperion R

 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 1776 - 1822

Najdeme u něj prvky romantismu i realismu. Byl spisovatelem, malířem, obdivoval hudbu /Mozarta /.V jeho povídkách najdeme karikaturu skutečnosti spolu s fantastickými motivy.Měl vliv na tvorbu Poea a Balzaca.

Louskáček a myší král  

Ďáblův elixír

Mistr Blecha

Životní názory kocoura Moura

 

VELKÁ BRITÁNIE

William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey - tři básníci tzv. jezerní školy. Opěvovali krásu severozápadní Anglie, byli přesvědčeni o souznění přírody a člověka.

 

George Gordon Byron 1788 - 1824

typický romantický vzbouřenec, urozený, bohatý, krásný, výstřední. Žil své sny. Postavy jeho děl jsou silně autobio., bojují se společenským řádem.

Byron nesnášel prostředí konvencí, uměřenosti, nezvládal svou spontánnost, porušoval pravidla, vyvolával skandály, zvolil osud vyděděnce. Jeho činy zastínily jeho dílo. Pocházel ze šlechtické rodiny, studoval v Cambridge, hodně cestoval. Ve Švýcarsku se seznámil s básníkem Shelleym,vzájemně se ovlivňovali. Pak odjel do Řecka pomáhat povstalcům proti Turkům, v močálech se nakazil zimnicí a zemřel.

Život Byrona sepsal A. Maurois.

Childe-Haroldova pouť: zamýšlená parodie ryt. eposu přerostla v básnický cestopis. Zachycení přírody, měst, památek, úvahy. Hrdina hledá svobodné prostředí, marně. Je to aristokrat, který je nespokojen ve své zemi i ve svém životě. Jiné země ho sice okouzlují, ale vidí i jejich nedostatky. V Řecku na něj silně působí kontrast slavné minulosti a nynější poroby. První dva zpěvy vzbudily obrovský ohlas, pozdější části jsou spíše úvahové, autor hledá oporu v přírodě, cítí skepsi, světobol. Pouť končí na pustém ostrově oslavou oceánu- hrdost, síla, volnost.

Dílo je prototrypem básnické povídky.

Džaur, Korzár, Lara - lyr.-ep. povídky, motivy touhy po volnosti a svobodné lásce

Don Juan -nedokončený epos

Vězeň chillonský - poema inspirována Švýcarskem a vězněným revolucionářem Bonnivardem

Manfred - B šlechtic, trpící výčitkami svědomí, neboť zavinil smrt milované ženy. Chce se zabít, aby zapomněl, pokání odmítá. Umírá nesmířený, ale nepokořený. Je to o zápase člověka se sebou samým.

Hodina zahálky Bb s milostnými motivy

 

Percy Bysshe Shelley - 1792 - 1822

Bouřlivák, skandalista, vyloučen z Oxfordu,jeho žena spáchala sebevraždu, Shelley zahynul na moři. Opustil Anglii, opovrhoval jí.

Odpoutaný Prométheus - lyrické drama o síle rozumu a charakteru titána Prométhea. Pozměnil příběh spoutaného hrdiny, Prom. je symbolem nejvyšší mravní a duchovní dokonalosti, nemůže se smířit se svým utlačovatelem, vzdoruje mu. Zásluhou tajemného ducha je Jupiter svržen a P. osvobozen. Je to o zápase dobra a zla, svobody a útlaku. Oproti Byronovi je Shelley optimističtějčí.

Cenci - drama, osud italské šlechtičny, která se vzepřela otci.

Óda na západní vítr- B, vítr je v básni symbolem vzpoury.

Shelley byl všestranný básník, spojil osobní i společenské téma. Poezie je mu nejvyšším uměním.

 

John Keats - 1795 - 1821

Za života téměř neznámý, nyní hojně čten a vydáván. Šlo mu o krásu formy a pravdivost obsahu. Obdivoval antiku.Nebyl rebel.

Óda na řeckou urnu, Óda na slavíka, Óda na melancholii

La belle dame sans merci - balada, motiv lásky a smrti

 

William Blake 1757 - 1827

básník a výtvarník. Vizionář, měl vidiny, byl inspirován duchovnem. Pozoruhodná osobnost angl. umění.

Písničky nevinnosti, Písničky nevinnosti a zkušenosti, Snoubení nebe a pekla - příklady jeho sbírek

 

Walter Scott 1771 - 1812

Advokát, touha po dobrodružství a záliba v historii jej dovedly k psaní. Báseň ze skotské minulosti -Panna jezerní. Jinak se věnoval próze.

Wawerley, Rob Roy, Srdce Edinburgu - tři romány z dějin Skotska

Ivanhoe - román ze středov. angl. dějin z doby zápasů domácí šlechty s dobyvatelskými Normany. Mladý saský rytíř Wilfred Ivanhoe se zamiluje do lady Roweny, o kterou se uchází krutý normanský křižák Brian de Bois Guilbert. Ivanhoe se zúčastní křížové výpravy krále Richarda do Palestiny , proslaví se a stane se královým oblíbencem. Po návratu do Anglie se dostane do zajetí normanských šlechticů. Král Richard po návratu zmaří spiknutí svého bratra a ujme se vlády v zemi. Láska Iwanhoa a lady Roweny končí sňatkem.

Román má složité zápletky, tajemné hrdiny, ostře protikladné charaktery, barvitá přírodní líčení. Přestože má autor k minulosti občas sentimentální přístup,v románech pracuje s historickými fakty a prameny. Scott se stal zakladatelem historického románu.

 

Jane Austenová 1775 - 1817 Psala rodinné romány s ženskými hrdinkami. Romány vynikají duchaplnými dialogy, psychologickou přesvědčivostí,duchaplností. Např. Pýcha a předsudek, Rozum a cit

 

USA

Edgar Allan Poe - 1809 - 1849

Po smrti matky byl vychováván u opatrovníků Allanových. Byl nadaným studentem, ale musel opustit univerzitu pro nedostatek financí. S penězi zápasil celý život, stejně jako s alkoholem, drogami. Oženil se se svou sestřenicí. Brzy zemřel. Psal poezii a povídky, živil se publicistikou.

Nejznámější básně: Havran   Zvony      Annabel - Lee

V Havranovi rozjímá osamělý básník nad knihami a vzpomíná na svou zemřelou lásku Lenoru. Do pokoje mu vletí havran, usadí se na bílou mramorovou bustu Pallas Athény . Básník mu klade různé otázky: zda najde usmíření ve smrti, zda se setká na věčnosti s Lenorou, havran na vše odpovídá "nevermore".

Princip své tvorby vysvětlil Poe v díle Filozofie básnické skladby: aby dílo vyhovovalo prostému i náročnému čtenáři, zvolil rozsah 100 veršů. Při úvaze o účinku zvolil smutný tón a rozhodl se pro refrén se slovem "nevermore", které pronáší havran - angl. raven / přesmyk. onomatopoia/.Smutný námět nejlépe vyjadřuje smrt milenky, nejpůsobivější je z úst truchlícího milence. Krása a láska je podle něj nejpůsobivější na pozadí smrti.

Povídky Poea lze rozdělit do dvou skupin"

Horory, děsy, makabrózní povídky: Jáma a kyvadlo - popis trýznění muže ve spárech inkvizice

                                                     Maska červené smrti- morbidní vize společnosti, která se baví, ale řítí se do zkázy

                                                     Černý kocour -motiv alkoholu, ničícího člověka

                                                     Pád do Maelströmu - vír, stahující plavidla na moři

                                                     Zánik domu Usherů - obraz rozpadající se osobnosti

Analytické povídky, detektivky : Vraždy v ulici Morgue, Zlatý brouk, Vrah jsi ty, Odcizený dopis

Poe je zakladatelem moderních hororových, detektivních, fantastických povídek.

Svými motivy smutku, melancholie, cizoty, záhadnosti,podzimními a zimními náladami se řadí k romantismu.

Úsilím o čistou poezii, o vrcholnou krásu a řečí symbolů je pokládán za jednoho z předchůdců moderní poezie.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode