Literatura doby Karla IV.

29.03.2009 14:58

 

                     Literatura doby Karla IV. – 2.pol. 14.st. – poč. 15.st.

 

 

-          za Karla IV.povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství , posílení české samostatnosti

-          velkolepé stavební projekty, Karlova univerzita 1348 – 1.ve stř. Evropě

-          růst moci církve, narůstání krizových spol. Jevů

-          tvůrci z řad měšťanstva, univerzitní vzdělanci, studenti

-          literatura se obohacuje o nové žánry: světská lyrika, s.drama, zábavná próza, satira

 

Latinská tvorba

Karel IV.napsal vlastní životopis:Vita Caroli-události do r. 1340

                                                       Majestas Carolina – právnické texty

                                                       Spolupracoval na Kronice Přibíka Půlkavy z Radonína

 

Nauková tvorba – vznikají komentáře děl a terminologie oborů pro potřeby výuky. Bartoloměj z Chlumce –skládal slovníky ve verších, vedle lat.termínů uváděl české termíny.

 

Světská lyrika

Psali ji žáci, motivy byly milostné, satirické,často humor.

Dřěvo sě listem odievá

Jměj sě dobřě, srdéčko

Závišova píseň

Píseň o Štemberkovi

Píseň veselé chudiny

 

Makarónská poezie

 

Satira

Desatero kázanie božie : po formulaci přikázání se uvádějí 3 skupiny hříšníků, kteří je nedodržují

Satiry o řemeslnících a konšelích –ševci, radní, pekaři, řezníci,... jak se obohacují

O lišcě a čbánu –bajka

Tato tři satir.díla jsou shrnuta do tzv. Hradeckého rukopisu

Podkoní a žák –spor panského sluhy se studentem, kdo se má líp. Odhalují bídu svého postavení. Parodie univ.sporu.

 

Nová rada –alegorie se satir.motivy. Autorem Smil Flaška z Pardubic. Zvířata radí panovníkovi, jak vládnout. Didaktické zaměření, představa šlechty o ideálním panovníkovi

 

Světská zábavná próza

Tristram a Izalda: rytířská veršovaná epika, známý milostný příběh

Štilfríd a Bruncvík  o původu erbu českého krále

Trojánská kronika – Troja je zobrazena jako středověké město

Exempla  – drobné žánry pro potřeby kazatelů. Např.soubor Gesta Romanorum

 

Cestopisy: Mandevillův cestopis, Milion –Marco Polo

 

Světské drama :

Mastičkář:parodie velikonočního dramatu.Marie chtějí nabalzámovat Kristovo tělo, kupují na trhu masti. Mastičkář jim nabízí své zboží. Jsou zesměšňováni prodavači-     šarlatáni, současně se znevažuje i duchovní literatura-mastičkář chce doložit účinky svého lektvaru a vylije na zadek svého pomocníka kvasnice.Psáno lidovým jazykem s vulgarismy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tkadleček : alegorie. Tkadleček obžalovává svého odpůrce, zosobněné Neštěstí, které je příčinou nevěry jeho milé.Spor rozsuzuje Bůh, neštěstí vítězí. Nastoluje otázku, může-li člověk ovlivnit svůj osud.

 

Duchovní verš.epika-legendy

 

Legenda o sv.Prokopovi

O zakladateli Sázavského kláštera, zdůrazněno jeho slovanském cítění.Prokop je představen jako chudý klášterník. Legenda líčí fiktivní vyhnání německých mnichů z kláštera.

 

Život sv.Kateřiny: umělecky náročný text, exotický námět. Pohanská princezna Kateřina se ve snu zamilovala do Krista . Přijala křest, stala se nevěstou Kristovou a v učené diskusi přesvědčí o významu křesťanství pohanské mistry i královnu. Král nechá Kateřinu umučit pro její víru.

Barevná symbolika, Hloubka milostného citu-víry. Tzv. erotická mystika.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode