Bible

21.12.2009 07:58

 

BIBLE : Starý zákon - stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa, babylonská věž, Sodoma a Gomora, Abraham, Mojžíš, rány egyptské, odchod z Egypta, desatero přikázání, Josef a jeho bratři

           Nový zákon - narození Ježíše Krista, jeho skutky, zázraky /svatba v Kanaanu, nasycení zástupů, chůze po vodě, Lazar.../, příchod do Jeruzaléma, Marie Magdalena, Jidáš, soud nad Ježíšem, Pilát Pontský, Kristova smrt, zmrtvýchvstání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode