Antigona

08.12.2008 18:56

 

Sofokles - Antigona

Hlavním motivem je konflikt mezi Antigonou, Oidipovou dcerou, a jejím strýcem Kreontem, thébským králem.

Kreon se ujal moci poté, co boj Oidipových synů Eteokla a Polyneika o nástupnictví skončil smrtí obou.

Polyneikos hledal spojence i v okolních státech a přivedl do země cizí vojsko. To je považováno za těžký zločin, a proto ho král Kreon (bratr Iokasté) nedovolí pohřbít podle tradičních zvyklostí. Polyneikova sestra Antigona se Kreontovu rozhodnutí vzepře, protože podle ní odporuje zákonům náboženským i mravním (nepohřbený nikdy nenajde klid v říši mrtvých). Symbolicky bratra pohřbí - navrší na něj hlínu. Je přistižena a předvedena před krále. Hrdě se ke svému činu přiznává. Král trvá na svém zákonu a Antigonu potrestá: nechá ji zaživa zazdít do kamenné hrobky. Nepomohou ani přímluvy jeho syna Haimona, Antigonina snoubence. Ke změně rozhodnutí ho přiměje až věštec Teiresias. Král zákaz Polyneikova pohřbu zruší a Antigona má být osvobozena. Dívka však mezitím spáchala sebevraždu - oběsila se na svatebním závoji. Haimon vzápětí spáchá sebevraždu a vlastní rukou hyne i Eurydika - Kreontova manželka. Kreon zůstává sám.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode