2. ročník

11.01.2010 21:03

Úvod do literatury 19. století, romantismus

  Úvod do literatury 19. století -svět se mění:rozvoj techniky, přírodních i společenských věd /železnice, telegraf, dynamit,../ -19. st. je dobou střetu dvou rozdílných postojů ke skutečnosti:romantismu X realismu -naposledy v literární historii má kniha výsadní postavení/ pak přijde...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode