1.ročník

13.04.2009 13:44

Literatura doby husitské, Jan Hus

  Literatura od počátku 15. st. do 70. let 15. st. je ve znamení společenského napětí a nepokojů. Vznikají žánry spojené se společenskou potřebou: polemiky, agitační spisy, manifesty, kázání, písně, satira. Od 30. let se psaly také traktáty a zábavná literatura. JAN HUS / asi 1369 -...
06.04.2009 18:39

Husovi předchůdci

V 80. letech 14. století se prohlubuje rozpor mezi teorií a praxí církve. Je pořízen první úplný překlad bible na našem území - tzv. Drážďanská -leskovecká bible. Každý tedy může srovnat, jak se církev chová a je-li její učení  v souladu s jejím vystupováním. Objevují se kritikové, kteří...
29.03.2009 14:58

Literatura doby Karla IV.

                       Literatura doby Karla IV. – 2.pol. 14.st. – poč. 15.st.     -          za Karla IV.povýšeno pražské biskupství...
19.03.2009 19:39

Literatura vrcholného středověku

Etapa zahrnuje konec 13. - počátek 15. století. Má 2 části - dobu před Karlem IV. do poloviny 14. století a literaturu doby Karla IV. V umění vládne gotika. Dochází k hospodářskému rozvoji, sílí šlechta, bohatne a vytváří se vrstva vyšší a nižší šlechty podle majetku. Jsou budována města, vzniká...
11.03.2009 20:14

Středověká literatura na našem území

  Literatura raného středověku -staroslověnské kořeny našeho písemnictví - 9. století Počátky naší vzdělanosti souvisejí s příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu roku 863. Přišli na žádost velkomoravského knížete Rastislava adresovanou byzantskému císaři Michaelu III. Rastislav...
25.02.2009 19:04

Středověk v evropských literaturách

•Itálie Jacobus de Voragine - mnich z Janova, sestavil středověký soubor legend Legenda aurea (Legenda zlatá): vypravování o všech církevních světcích, mj. o Františkovi z Assisi, zakladateli řádu minoritů. František z Assisi - žil poustevnickým životem, vyznával chudobu a pokoru. Napsal Píseň...
08.12.2008 18:56

Antigona

  Sofokles - Antigona Hlavním motivem je konflikt mezi Antigonou, Oidipovou dcerou, a jejím strýcem Kreontem, thébským králem. Kreon se ujal moci poté, co boj Oidipových synů Eteokla a Polyneika o nástupnictví skončil smrtí obou. Polyneikos hledal spojence i v okolních státech a přivedl do...
03.12.2008 19:54

Oresteia

  Aischylos - Oresteia: -nejstarší dochovaná starořecká trilogie              - jde o konflikt starobylého požadavku krevní msty a přirozené mravní...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode